Levande immateriellt kulturarv. Projektets slutrapport

Cupore har under åren 2014 och 2015 verkat som Museiverkets forskningspartner i det förberedande arbetet innan Unescokonventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet träder i kraft.

Forskning