Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Immateriellt kulturarv

  • Projektets varaktighet: 2014 — 2015

Unescokonventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet antogs vid Unescos generalkonferens 2003. 161 länder är med och i Finland ratificerades konventionen i maj 2013.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse