Kultursektorns återhämtning och förändring i de nordiska länderna i spåren av Covid-19 pandemin

Projektet är en del av Nordiska ministerrådets behov av att följa upp utvecklingen inom kultursektorn i de nordiska länderna. De granskade länderna är Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt regionerna Åland, Färöarna och Grönland.  

Studiens övergripande syfte är att kartlägga och sammanställa den hittillsvarande anpassningen till pandemin inom kulturpolitiken i de nordiska länderna samt långsiktiga förändringar av finansiering och kulturpolitik. 

Målet är även att identifiera och uppskatta om och i så fall i vilken utsträckning kultursektorn i de respektive nordiska länderna börjat återhämta sig från pandemins inverkan under år 2022. 

Cupore utför studien i nära dialog med Kulturanalys Norden.

Forskningsgrupp Maria Hirvi-Ijäs, Olli Jakonen, Sakarias Sokka och Anna Sofia Blomström

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Specialforskare

+358 50 463 5575 Forskarprofil »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Specialforskare

Forskarprofil »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka

Forskarprofil »

Anna Sofia Blomström Högskolepraktikant

Forskarprofil »