Utredning av statsundersstöden för främjande av kulturella aktiviteter i handikappsammanslutningar och kulturens tillgänglighet

Cupore har fått i uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet att undersöka inverkan av statsunderstöd för att främja kulturella aktiviter i handikappsammanslutningar och tillgången till kultur.

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Researcher

+358 50 556 0414 Forskarprofil »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Forskarprofil »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTT

0503053414 Forskarprofil »