Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Utvecklingsarbetet med allmänna bibliotek. Effektiviteten av stödda utvecklingsprojekt i allmänna bibliotek.

  • Projektets varaktighet: 2015

Undervisnings- och kulturministeriet beställde 2015 en utredning av Cupore om statsunderstöd till utvecklingsprojekt vid bibliotek. Utredningen koncentrerade sig på två saker: utvecklingsprojekten vid allmänna bibliotek i Finland som finansierades av statsunderstöd och hur de relaterade till Undervisnings – och kulturministeriets bibliotikspolitik.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse