Tutkimushanke Sivu päivitetty viimeksi 6.2.2024

Kirjastojen harkinnanvaraisten kehittämis- ja kokeiluavustusten vaikuttavuus

  • Hankkeen kesto: 2015
  • Julkaisuja : 1

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi Cuporelta selvityksen kirjastojen harkinnanvaraisten valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten kehittämis- ja kokeiluavustusten vaikuttavuudesta. Selvitys oli osa OKM:n ”Kirjastopolitiikka 2015” -ohjelman toteutumisen seurantatarpeita.

Selvityksessä analysoidaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoimintaan suunnattuja valtionavustuksia ja arvioidaan avustusten ja niiden käytön vastaavuutta ja toimivuutta suhteessa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopoliittiseen ohjaukseen. Erittelyn kohteena ovat myös OKM:n kirjastopolitiikan tavoitteet ja päämäärät. Analyysi kohdennettiin empiirisesti erityisesti yleisten kirjastojen hankerekisteriin, jossa valtionavustustoiminta on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Valtionavustusten, kirjastopolitiikan ja hankenäytteen muodostaman kokonaisuuden lisäksi valittiin tarkempaan tarkasteluun ja analyysiin muutamia esimerkkihankkeita valtionavustusten strategisuuden ja vaikuttavuuden lisäämisen tarkoituksessa. Valintakriteereinä olivat tapausten kirjastopoliittinen ja tutkimuksellinen edustavuus.

 

Selvitys toteutettiin vuoden 2015 touko-lokakuussa. Loppuraportti luovutettiin ministeriölle 30.10.2015 ja Cuporen julkaisu aiheesta ilmestyi marraskuussa 2015. Tutkimusraportin kirjoittamisesta vastasi tutkija Olli Jakonen, jota avusti Pasi Saukkonen.

Hankkeen tutkijat

Tutustu myös näihin hankkeisiin