CALL FOR PAPERS Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift temanummer 2/2019

CALL FOR PAPERS Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift temanummer 2/2019

CALL FOR PAPERS Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift temanummer 2/2019: Collaboration and Convergence of Libraries, Archives and Museums, deadline för abstrakt 31.10.2018!

Ladda CFP (PDF, i engelska)

Mer information om Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, inklusive instruktioner för artikelförfattare