Coronapandemins effekter på konstnärligt arbete avsevärda eller rentav förödande

Coronapandemins effekter på konstnärligt arbete avsevärda eller rentav förödande

Coronapandemins inverkan på konst- och kulturfältet är enligt Konst- och kulturbarometerns preliminära resultat avsevärd, ställvis rentav förödande. Så många som 76 procent av konstnärerna svarade att coronan påverkat deras arbete. Största delen av effekterna har varit negativa.

Barometern, som publiceras i början av april, fick svar av 1 080 konstnärer och 160 kommuner. Svaren insamlades i september–oktober 2020.

Tre av fyra konstnärer som svarade på enkäten bedömde att coronan inverkat på deras konstnärliga arbete. Ungefär en tredjedel av kommunerna hade vidtagit åtgärder för att underlätta läget för yrkeskonstnärer under coronaepidemin. Stöd hade i huvudsak beviljats av städer, där också mängden professionella konstnärer och stödbehovet är störst.

Många av konstnärerna har övervägt att byta yrke. Konstnärer inom cirkus-, scen- och danskonst har drabbats särskilt hårt av coronaläget och bland dem har 22–32 procent åtminstone funderat på yrkesbyte.

Enligt Musikcentrum Riks tänker var tredje musiker i Sverige lämna branschen på grund av coronasituationen. Uppgifterna från den aktuella barometern tyder på att motsvarande andel inom musikbranschen i Finland är 22 procent. Siffran inkluderar utöver musiker också exempelvis musikskapare och tonsättare.

Konstnärens liv är också annars tungt med tanke på försörjningen. Coronan gjorde slut på i princip alla mina arbetsmöjligheter. Jag måste bygga upp allt på nytt. (Konstnärsenkäten) 

Bland dem som övervägt yrkesbyte framträder också unga under 34-åriga samt frilansande konstnärer. Kvinnor svarade något oftare än män att coronaläget har påverkat deras konstnärliga arbete.

En liten del av dem som svarade hade också haft positiva effekter av coronatiden.

Lärde mig digitala arbetsmetoder. (Konstnärsenkäten)

Det har istället kommit nya sätt att föra fram arbeten. (Konstnärsenkäten)

Det som också upplevdes som en positiv inverkan var att möten och seminarier på distans har ökat den regionala jämlikheten.

Barometern produceras i samarbete av Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och Centret för konstfrämjande Taike. Konst- och kulturbarometern 2020: Konstnärer och konstnärligt arbete i kommunerna publiceras på Cupores webbplats i början av april.  

Resultaten diskuteras på evenemanget Taike & Cupore talks: Konstnärer och konstskapande i kommunerna torsdag 15.4.2021 som webbsändning från Vanda konstmuseum Artsi. Debattens program publiceras i början av februari i Taikes evenemangskalender. 

Länk till de preliminära resultaten om coronan från Konst- och kulturbarometern 2020.  (på finska)

Ytterligare information:

Minna Ruusuvirta

Specialforskare

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

tfn +358 50 326 8014

 

Kaija Rensujeff

Specialsakkunnig

Centret för konstfrämjande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

tfn +358 295 330 721

 

Bild: Henrik Donnestad/ Unsplash

Minna Ruusuvirta

Specialforskare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Minna Ruusuvirta

Emmi Lahtinen

Emmi Lahtinen

Ari Kurlin

Forskare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ari Kurlin