100 kommentarer om konst

Nyheter   26.4.2017  

Centret för konstfrämjande firar Finlands 100-årsjubileum med 100 kommentarer om konst.

Skulle Finland finnas utan konst? Experter lyfter fram människor och fenomen som är stora inom konst och kultur. Den mångstämmiga bloggen 100 puheenvuoroa taiteesta (100 kommentarer om konst) är Taikes gåva till det 100-åriga Finland. Under jubileumsåret publiceras 100 inlägg i bloggen.

http://100puheenvuoroataiteesta.taike.fi/