Call for papers: Centret för konstfrämjande 10 år

Nyheter   17.10.2022  

Cupore söker författare till artikelsamlingen om verksamheten vid Centret för konstfrämjande (Taike) och centrets tioåriga historia. Som författare till artikelsamlingen önskas forskare och författare som representerar olika vetenskapsområden och forskningstradition, samt vars arbete tangerar synvinklar inom främjande av konst, konstnärspolitik och kulturpolitik. Artiklarnas betoning kan vara forskningsmässig eller essärelaterad, konstnärs- eller forskarinläggens skriftliga form är fri. Skicka abstraktet senast den 15 november 2022!

Centret för konstfrämjande är ett expert- och serviceämbetsverk för konstfrämjande. Taikes uppgift är att främja konst nationellt och internationellt. Även främjandet av kulturen hör till Taikes uppgifter till den del det inte är någon annan myndighets uppgift. Taikes föregångare Centralkommissionen för konst ändrades till Centret för konstfrämjande i början av 2013. Detta förutsatte en lagändring som undervisnings- och kulturministeriet beredde i samråd med konst- och kulturfältet. Lagutkastet var på remiss i mars 2012. I reformen bevarades den kollegiala granskningen av konstnärernas stipendiebeslut.

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore har fått i uppdrag att sammanställa en artikelsamling som granskar den 10-åriga verksamheten på Centret för konstfrämjandet. I artikelsamlingen sammanställs forskning och erfarenheter, samt bedömningar och utsikter om centrets betydelse och verksamhet.

Som författare till artikelsamlingen önskas forskare och författare som representerar olika vetenskapsområden och forskningstradition, samt vars arbete på något sätt tangerar synvinklar inom främjande av konst, konstnärspolitik och kulturpolitik. Artiklarnas betoning kan vara forskningsmässig eller essärelaterad, konstnärs- eller forskarinläggens skriftliga form är fri. Artiklarna kan behandla frågor gällande Taikes historia och verksamhetens genomslagskraft eller alternativt presentera något av Taikes verksamhetsområden – till exempel länskonstnärskapets historia. Artiklarna önskas vara koncisa och språkligt lättfattliga. Artiklarna ska gärna också följa principerna för vetenskapligt skrivande och hänvisningspraxis.

Som bakgrundsmaterial har författarna till sitt förfogande Taikes arkiv och publicerade bedömningar av Taikes verksamhet samt statistik över de anslag som Taike delat ut. Ett litet arvode kan utbetalas till de författare som inte har annan finansiering för arbetet.

Språket på materialet som erbjuds till publikationen kan vara finska, svenska eller engelska. De som skriver på annat än sitt modersmål ska själva ansvara för språkgranskningen av de texter som godkänts för publikationen. En resumé av artiklarna publiceras också på finska, svenska eller engelska. Författaren förbinder sig att skriva den.

Skicka oss ett abstrakt om du vill vara med och skriva Taikes 10-årshistorik eller utvärdera verksamheten. Abstrakten får vara högst 300 ord långa. Bifoga dina kontaktuppgifter, ovan nämnda tilläggsuppgifter och vilken typ av skrivelse det är fråga om till abstraktet. Meddela också om du önskar referentbedömning för din del. Skicka abstraktet i doc eller docx format senast den 15 november 2022 till Marjo Mäenpää (marjo.maenpaa@cupore.fi). Ämne för e-posten: Taike 10 år-abstrakt. Uppgifter om abstrakt som godkänts till artikelsamlingen skickas till författarna före slutet av december 2022.

Den maximala längden för de artiklar som publiceras är 20 000 tecken (13 sidor), essäerna kan vara 3–5 sidor. Alla texter ska levereras med 1,5 radavstånd, typsnitt Times New Roman, punktstorlek 12. Den rekommenderade längden på konstnärs- och forskaranföranden är 2–5 sidor. Författarna till de texter som godkänts för publikationen förbinder sig att lämna in det färdiga materialet till redaktionen senast 15.4.2023.

Skribenterna ska själva svara för upphovs- och publiceringsrättsliga frågor gällande det material de använder.

Redaktion:

Marjo Mäenpää

Maria Hirvi-Ijäs

Sari Karttunen

Mervi Luonila

Minna Ruusuvirta

Sakarias Sokka

Källor:

Taikes historia (på finska): https://www.taike.fi/fi/historia

Information on Taike och publikationer inom konstnärspolitiken (på finska) https://www.taike.fi/fi/tilastot-ja-toimialatietoa

Extern utvärdering av Centret för konstfrämjande (på finska): https://www.taike.fi/fi/taiken-ulkoinen-arviointi

Taikes utvärdering av den egna verksamheten (på finska): https://www.taike.fi/fi/arviointi

Statistik och information om verksamhetsområdet inom konst- och kulturbranschen (på finska): https://www.taike.fi/fi/tilastot-ja-toimialatietoa

Bild: Vilhelm Sjöström/ Taike