Cupore undersöker Esbo stads kulturtjänster och kulturprofil

Nyheter   30.1.2018  

Esbo stads kulturprofil kartläggs nu för första gången i ett omfattande forskningsprojekt. Forskningen genomförs av det kulturpolitiska forskningscentret Cupore på uppdrag av Esbo stads resultatenhet för kultur. Det tvååriga projektet med namnet EspooCult började officiellt under kickoff-tillställningen måndagen 8.1 på Utställningscentret WeeGee i EMMA museets utrymmen.

 

EspooCult-undersökningen kartlägger kulturtjänsternas nuvarande tillstånd och utvärderar hur väl KulturEsbo2030-strategins målsättningar uppnås. Undersökningen granskar kulturfältets strukturer, politiskt beslutsfattande och finansiering både var för sig och i förhållande till esbobornas behov. Forskningens delområden är bland annat tillgänglighet, kommuninnevånarnas självständiga verksamhet och delaktighet, internationalism samt förhållandet mellan konst, vetenskap och ekonomi.

 

– Forskningsresultaten är riktade till kulturaktörer, men vi hoppas att resultaten även kommer att främja kulturlivet i Esbo och vara till nytta för kommuninnevånarna, säger Susanna Tommila, kulturdirektör vid Esbo stads resultatenhet för kultur.

 

Den omfattande informationsmängd som samlas in under undersökningen kommer även att tjäna beslutsfattandet och den kommunala kulturförvaltningen. På basen av resultaten kommer Cupore att presentera sina slutsatser och rekommendationer för hur man kan utveckla kulturtjänsterna i Esbo. Hit hör olika lösningsmodeller på hur kulturen kunde ha en större närvaro i esbobornas vardag och i hela stadens framtidsutveckling och planering.

 

De flesta av de omkring 70 personer som var inbjudna till Kickoff-tillställningen var representanter från kulturorganisationer, sakkunniga eller kulturaktörer. Under eftermiddagen hördes en livlig paneldiskussion om Esbos identitet som kulturstad. Paneldiskussionen leddes av Marjo Mäenpää, direktör för Cupore, och deltagarna var Sunniva Drake, nätverksdesigner och distriktschef för bibliotekstjänster vid Esbo stadsbibliotek, Pilvi Kalhama, museichef vid EMMA, samt Erik Söderblom, teaterchef vid Esbo stadsteater. Ämnen som togs upp under diskussionen var bland annat esbobornas delaktighet och aktivitet samt kulturorganisationernas förhållande till esboborna och kommunalstyrelsen.

 

Slutrapporten för EspooCult publiceras i slutet av 2019. Du kan ta del av färska resultat och följa med forskningsarbetet på Cupores webbsida https://www.cupore.fi/sv/forskning/forskningsprojekt/espoocult

eller på Esbo stads hemsidor http://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Om_oss/Forskningsprojekt