Enkät: Vad tycker du om Uleåborg som kulturstad och om områdets förberedelser inför året som kulturhuvudstad?

Nyheter   23.8.2022  

Vad tycker du om Uleåborg som kulturstad och om områdets förberedelser inför året som kulturhuvudstad? Berätta om dina åsikter och delta i enkäten!
 
Uleåborg är Europas kulturhuvudstad 2026 tillsammans med 32 andra kommuner. Titeln som kulturhuvudstad är betydelsefull för hela Finland och den finländska kulturen, då Europas blick riktas norrut. Oulu2026 erbjuder mångsidigt, inspirerande och unikt innehåll redan före år 2026, då det omfattande feståret når sin höjdpunkt.

Din åsikt är viktig för oss! Välj det alternativ som passar bäst för dig i flervalsfrågorna eller skriv ditt svar i svarsutrymmet. Det tar ungefär 10 minuter att svara på frågorna.

När du svarat kan du ange dina kontaktuppgifter och delta i utlottningen där priset är upplevelsepresentkort (värde 50 €)! Vi tar kontakt med vinnarna personligen.

Enkäten hittar du här: https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9T8NHnxRJr1gAjc

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore samlar in information till en undersökning som bedömer effekterna av verksamheten kring kulturhuvudstaden Oulu2026. Dina svar sparas medan du fyller i enkäten. Vi kan också utnyttja partiella svar. Svaren behandlas konfidentiellt i Cupore och går inte att kopplas till enskilda respondenter. Vi samlar inte in personuppgifter i enkäten.

Tack för dina svar!

Mera information om enkäten och undersökningen: Mervi Luonila, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore  www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/oulu2026 

Mera information om Oulu2026-projektet: Mika Vierimaa, ekonomisk och administrativ chef, Oulu2026-projektet www.oulu2026.eu 

Centret för kulturpolitisk forskning Cupore använder enkäten för att samla in information för en undersökning som stödjer Uleåborg i ansökningsprocessen en studie som utvärderar effekterna av Oulu2026 aktiviteter. Cupore kommer att behandla svaren konfidentiellt och svaren kommer inte att gå att koppla till någon enskild respondent. Vi samlar inte in några personuppgifter i denna enkät. mera information om datahantering: https://www.cupore.fi/sv/stiftelsen/dataskydd-pa-cupore 

Forskare