EspooCult: Enkät om kulturverksamheten i Esbo

Nyheter   29.8.2019  

Esbo stads resultatenhet för kultur och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore samlar in Esbobornas tankar och önskemål kring kulturtjänsterna inom ramen för forskningsprojektet EspooCult. 

Det tar 5–10 minuter att svara på enkäten.

Svara på enkäten

När du har svarat kan du, om du vill, delta i utlottningen av biobiljetter till Kino Tapiola. Vinnarna meddelas personligen.

Svaren behandlas konfidentiellt vid Cupore och de kan inte kopplas till enskilda informanter.

EspooCult är ett tvåårigt forskningsprojekt som undersöker hurdan kulturstad Esbo är och hur stadens kulturtjänster borde utvecklas i framtiden. 

Mer information om forskningsprojektet finns på Esbo stads webbplats
Forskningsprojektet på Cupores webbplats