EspooCult-faktablad: Deltagande skapar en hållbar och tolerant stadsmiljö

Nyheter   16.1.2020  

Forskningsprojektet EspooCult undersökte hur man genom kulturtjänster och hobbyverksamhet kan öka invånarnas möjligheter att påverka, stärka sin självkänsla och delta i verksamhet som ordnas av lokala samfund. Det nya faktabladet har tagits fram i samarbete med forskningsinstitutet KEA European Affairs, som varit en internationell partner i undersökningen EspooCult.

EspooCult-faktablad 4: I riktning mot en öppen och inkluderande stad: kulturell mångfald, delaktighet och tillgänglighet

https://www.cupore.fi/sv/faktablad/i-riktning-mot-en-oppen-och-inkluderande-stad-kulturell-mangfald-delaktighet-och-tillganglighet

Läs Esbo stads pressmeddelande:

https://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Deltagande_skapar_en_hallbar_och_toleran(173603)

Det tvååriga forskningsprojektet utreder hur Esbo är som kulturstad. Undersökningen erbjuder en gedigen kunskapsbas för att utveckla staden. Undersökningen har beställts av Esbo stads resultatenhet för kultur och genomförs av Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. Projektet inleddes i januari 2018. Det första faktabladet utkom 26.4.2018, det andra 11.12.2018, det tredje 28.5.2019 och det fjärde 16.1.2020.

Mer information
specialforskare, undersökningssamordnare Anna Kanerva, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore
tfn 050 302 1414 eller anna.kanerva@cupore.fi

kulturdirektör Susanna Tommila, Esbo stad, resultatenheten för kultur
tfn 043 825 5074 eller susanna.tommila@espoo.fi

specialsakkunnig Katja Koskela, Esbo stad, resultatenheten för kultur
tfn 043 827 1080 eller katja.koskela@espoo.fi