Folktinget får ett Kultur- och medieutskott

Nyheter   1.8.2017  

Folktinget kommer under perioden 2017-2018 att göra en satsning på kultur- och mediefältet. Ett nytt utskott sammankallas för att behandla aktuella ärenden som berör det svenskspråkiga kulturfältet och medielandskapet i Finland. Det finns ett stort behov av en finlandssvensk samsyn och en arena för diskussion som vid behov kan utmynna i handling. Utskottet samlar till diskussion, avger utlåtanden och fungerar som referensorgan i kulturfrågor. Utskottet följer också upp konsekvenserna av samgången mellan Yle Fem och Yle Teema och det faktum att det inte längre finns en egen svensk tv-kanal i Finland.

Ordförande för utskottet är Kenneth Stambej.