Konst- och kulturbarometern 2022: Enkät om konstnärernas välbefinnande i arbete

Nyheter   14.9.2022  

Svarstiden för enkäten har förlängts till 16.10.2022!

Temat för Konst- och kulturbarometern är denna gång konstnärernas välbefinnande i arbete. Vi inbjuder konstnärer inom olika områden att svara på vår öppna webbenkät.

Enkäten kartlägger svararnas syn på:

  • konstnärens arbete och välbefinnande i arbetet,
  • faktorer som stöder eller belastar välbefinnande i arbetet samt
  • företagshälsovården och andra tjänster som stöder välbefinnande i arbetet

Enkäten är öppen för alla som har konstskapande som sitt yrke.

Vi ber dig svara på enkäten via länken senast 16.10.2022. Det tar ungefär 20–30 minuter att svara och svaren kan ges på finska, svenska eller engelska. Länken till enkäten kan delas fritt.

Länk till enkäten: https://link.webropol.com/s/taiteilijakysely2022

I slutet av enkäten kan du delta i en utlottning. Bland alla som gett sina kontaktuppgifter utlottas 20 museikort.

Svaren behandlas anonymt och svararens e-postadress eller andra individualiserande uppgifter kombineras inte med svaren.

Resultaten från Konst- och kulturbarometern presenteras på en diskussion som arrangeras i mars 2023.

Konst- och kulturbarometern är en enkätundersökning som genomförs årligen med målet att kartlägga synpunkter som konstfältets aktörer har på aktuella konstpolitiska frågor. Barometern har genomförts sedan 2015 i samarbete mellan Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och Centret för konstfrämjande Taike.

Läs mer om Konst- och kulturbarometern

Närmare information:

Minna Ruusuvirta minna.ruusuvirta@cupore.fi, 050 326 8014

Kaija Rensujeff kaija.rensujeff@taike.fi , 0295 330 721

Bild: Eugene Chystiakov, Unsplash

Forskare