Nationalitet, migration och kultur är i fokus för en nordisk konferens

Nyheter   18.8.2017  

Nordiska kulturpolitikforskare, tjänstemän och andra sakkunniga samlas i Helsingfors under första veckan i augusti (23.-25.8.) för en konferens i nordisk kulturpolitisk forskning. Forskningsnätverket arrangerar vartannat år Nordic Conference on Cultural Policy Research (NCCPR) för att behandla aktuella politiska och samhälleliga frågor. Denna gång fokuserar man på den ökade migrationens effekter på de nordiska samhällena i kulturpolitikens tecken.

En av konferensens huvudtalare är professor Marco Martiniello, som är forskare, talare och direktör för CEDEM  (Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations, Liège). Till hans forskningsområden hör bl.a. nationalism, sociala relationer, kulturella förändringar och frågor kring immigration. Professor Martiniello talar i Helsingfors fredagen den 25.8. om relationerna mellan immigration och kulturpolitik. Han gästar under samma vecka även Migrationsinstitutet i Åbo.

Andra huvudtalare är Dorte Skot-Hansen och Karina Horsti. Skot-Hansen arbetade länge som direktör för det kulturpolitiska forskningscentret vid Köpenhamns universitet och har idkat mångsidig forskning kring kulturpolitik. Hon har även varit expert inom kulturpolitiska frågor i många sammanhang. Hennes keynote-tal på konferensens öppningsdag behandlar nationalism, nationell identitet och kulturpolitik.

Karina Horsti är akademiforskare vid Finlands Akademi och universitetslektor i kulturpolitik vid Jyväskylä universitet. Hon har forskat i migration och immigration med kulturdiversitet som tema, om nationalistisk populism samt den mediala representationen av flyktingar och asylsökanden. Hennes akademiprojekt behandlar tvångsförflyttningar och migranternas öden vid Europas gränser. Horsti talar på torsdagen den 24.8. om flyktingskrisens ”kuratering” dvs. hur muséer och konstnärer behandlar flyktingskap. Exempelvis hur föremål representerar flyktingkrisen och hur de visas.

Utöver huvudtalarna presenteras under konferensen över 50 föredrag om aktuella kulturpolitiska teman. Fredagsmorgonen börjar med en tematisk diskussion kring konstnärlig kvalitet arrangerad av Centret för konstfrämjande och Norsk kulturråd. Mer information om konferensprogrammet och föredragen finns på: http://www.cupore.fi/sv/information/nccpr-2017.

För konferensens organisation svarar Kulturpolitiska forskningscentret Cupore i samarbete med ämnet kulturpolitik vid Jyväskylä universitet. Samarbetspartners är även Centret för konstfrämjande, Finska kulturfonden, Delegationen för lärda samfund, Nordisk kulturfond, Nordisk kulturkontakt, Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, Sällskapet för kulturpolitisk forskning samt Finlands Nationalgalleri/Ateneum.

För vidare information och bokningar av intervjuer:

Konferensens projektsekreterare Ellen Ijäs, ellen.ijas(a)cupore.fi, 050-4520414
Informatör Anu Oinaala, anu.oinaala(a)cupore.fi, 050-4635636