Anu Koskinen

Taiteilija-Erikoistutkija

Yhteystiedot

Esittely

Olen mukana kahdessa ArtsEqual -tutkimuskonsortion tutkimuksellisessa osiossa. Ensimmäinen on taiteellinen toimintatutkimus vankilateatterista, joka toteutuu kevätkaudella 2018 Turun Saramäen vankilassa. Työparinani ja tutkimusassistenttinani toimii teatteripedagogi, TeM Annukka Valo.

Toinen tutkimuksellinen osio on yleisökontaktikurssin kehittäminen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja Sibelius-Akatemiassa. Kurssilla opiskelijat valmistavat duettoja näyttelijälle ja muusikolle. He esittävät niitä erilaisissa sote-alan yksiköissä ja vankilassa. Samalla tutkitaan, miten esitykset ja esiintyjien yleisösuhteet muuttuvat esityspaikan ja yleisön myötä. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat näyttelijän ja muusikon yleisökontaktien erot sekä niiden käyttäminen osana esitysten dramaturgioita. Toimin kurssilla näyttelijäntyön opettajana ja tutkijana. Työparinani tässä osiossa on kurssin päävastuullinen opettaja, taiteilija-tutkija, TeT Jussi Lehtonen.

Olen näyttelijä ja teatteritaiteen maisteri. Valmistuin teatterikorkeakoulusta vuonna 1996. Toimin näyttelijänä teattereissa ja tv- ja elokuva-alalla päätoimisesti 1996-2006 ja muiden toimien ohella vuodesta 2006 alkaen. Olen myös kirjoittanut esityskäsikirjoituksia osana työryhmää ja pääkirjoittajana, sekä ohjannut yhden ammattiteatteriesityksen. Erilaisissa soveltavan teatterin ja yhteisöteatterin projektissa olen ollut mukana vuodesta 2004 alkaen.

Väittelin teatteritaiteen tohtoriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa vuonna 2013. Väitöstutkimukseni oli foucault´ĺaista diskurssianalyysia hyödyntävä, taiteilijalähtöinen tutkimus, jonka otsikko oli “Tunnetiloissa – 1980- ja 1990-luvuilla Teatterikorkeakoulussa opiskelleiden näyttelijöiden käsitykset tunteista ja näyttelijän tunnetyöskentelystä.“ Osana tohtorintutkintoani suoritin sosiaalipsykologian ja sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopintoja vuosina 2006-2007.

Post doc -projektini Foucault ́n kanssa näyttämölle – Kuinka ruumiillistaa ekokatastrofi?/To the stage with Foucault- How to embody the ecocatastrophe? on Koneen säätiön rahoittama taiteellinen tutkimus, joka sijoittuu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävän taiteen tutkimuskeskukseen. Sen tavoitteina on kehittää taiteellisen tutkimuksen psykofyysistä metodologiaa ja tuottaa taiteenmuotoista tietoa ruumiista ilmastonmuutoksessa.

Olen tehnyt opetustöitä ja opinnäytetyön ohjauksia ja tarkastuksia mm.Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, Tampereen yliopiston näyttelijäntyön koulutusohjelmassa. Metropolia -ammattikorkeakoulussa ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Lisäksi olen tehnyt erilaisia opetukseen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Pedagogisen pätevyyden sain vuonna 2017 suoritettuani Taideyliopiston opettajille ja tutkijoille suunnatut taideyliopistopedagogiset opinnot.

Taiteellisten, soveltavien, yhteisöteatterillisten ja opetustehtävien kautta olen ollut tekemisissä useiden erilaisten ryhmien ja yhteisöjen kanssa. Yksi näistä ryhmistä on vankeusrangaistusta suorittavat ihmiset.