Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus

Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön perustivat Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto vuonna 2002, ja sen tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä, asiantuntemusta ja tiedonvälitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli yksi säätiön perustamisen aloitteentekijöistä ja on osaltaan vastannut sen tutkimustoiminnan rahoittamisesta. Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus. 

Cupore on toteuttanut tutkimuksia, laajempia ja suppeampia selvityksiä sekä arviointeja ja ennakointeja. Tutkimuskeskus on myös järjestänyt seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, ja sen henkilökunta on toiminut monin eri tavoin kulttuuripolitiikan asiantuntijatehtävissä. Cuporen toiminta arvioitiin vuonna 2009, ja tutkimuskeskusta kehitettiin edelleen ottamalla huomioon arvioijien kehittämisehdotuksia. Cupore julkaisee tutkimustensa ja selvitystensä tuloksia painettuna ja verkkojulkaisuina sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Cupore seuraa tiiviisti alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja osallistuu siihen monin tavoin. Cupore toimii läheisessä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan oppiaineen kanssa, ja tutkimuskeskuksen työntekijät ovat toimineet aktiivisesti vuonna 2012 perustetussa Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seurassa. Cupore on osaomistaja Europäisch Institut für Vergleichende Kulturforschungissa / European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts). ERICarts ylläpitää yhdessä Euroopan neuvoston kanssa kulttuuripoliittista tietojärjestelmää (Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe), jonka päivittämiseen Cupore osallistuu. Cupore on aktiivinen Pohjoismaisen kulttuuripolitiikan tutkijoiden verkostoissa ja myös yksi Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift -lehden julkaisijoista.

 Lue lisää säätiöstä.