Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus

Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuri­politiikan tutkimuksen asiantuntija. Cuporen tehtävänä on tuottaa monipuolisesti taide-­ ja kulttuuripolitiikkaa koskevaa tietoa sekä toimia tiedonvälittäjänä ja keskustelun avaa­jana. Tutkimuskeskusta ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr.

Cupore toteuttaa tutkimuksia, laajempia ja suppeampia selvityksiä sekä arviointeja ja ennakointeja. Tutkimuskeskus järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, ja sen henkilökunta toimii monin eri tavoin kulttuuripolitiikan asiantuntijatehtävissä. Cuporen toiminta arvioitiin vuonna 2009, ja tutkimuskeskusta on kehitetty edelleen ottamalla huomioon arvioijien kehittämisehdotuksia. Cupore julkaisee tutkimustensa ja selvitystensä tuloksia painettuna ja verkkojulkaisuina sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Cupore seuraa tiiviisti alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja osallistuu siihen monin tavoin. Cupore toimii läheisessä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan oppiaineen kanssa, ja tutkimuskeskuksen työntekijät ovat toimineet aktiivisesti vuonna 2012 perustetussa Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seurassa. Cupore on vuonna 2017 perustetun Association of the Compendium of Cultural Policies and Trends -yhdistyksen stakeholder-jäsen. Yhdistys perustettiin ylläpitämään, rahoittamaan ja edelleen kehittämään eurooppalaista kulttuuripolitiikan internetpohjaista tietojärjestelmää Compendium of Cultural Policies and Trends. Cupore vastaa Suomen-profiilin päivityksestä tietojärjestelmään. Cupore on aktiivinen Pohjoismaisen kulttuuripolitiikan tutkijoiden verkostoissa. Myös Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift -lehden toimitus on sijainnut Cuporessa vuodesta 2017 lähtien.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporea ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr. Säätiön perustivat Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto vuonna 2002, ja sen tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä, asiantuntemusta ja tiedonvälitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli yksi säätiön perustamisen aloitteentekijöistä ja on osaltaan vastannut sen tutkimustoiminnan rahoittamisesta.

 Lue lisää säätiöstä.