Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuri­politiikan tutkimuksen asiantuntija. Cuporen tehtävänä on tuottaa ja välittää kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Tutkimuskeskusta ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr.

Cupore toteuttaa tutkimuksia, selvityksiä, arviointeja ja ennakointeja. Tutkimustyön ohella henkilökuntamme toimii kulttuuripolitiikan asiantuntijatehtävissä. Teemme tutkimusta sekä itsenäisesti että yhteistyössä kulttuurin ja kulttuuripolitiikan alan päätöksentekijöiden, akateemisen tutkimusyhteisön, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimustuloksia julkaisemme pääasiassa verkkosivujemme kautta.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporea ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr. Säätiön perustivat Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto vuonna 2002, ja sen tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä, asiantuntemusta ja tiedonvälitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli yksi säätiön perustamisen aloitteentekijöistä ja on osaltaan vastannut sen tutkimustoiminnan rahoittamisesta.

 Lue lisää säätiöstä.

Cuporessa vuosien varrella työskennelleet tutkijat ja muut henkilökunnan jäsenet löydät Cuporen alumnit -sivulta.