Cupore on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä tutkimuskeskus

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuri­politiikan tutkimuksen asiantuntija. Cuporen tehtävänä on tuottaa ja välittää kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Tutkimuskeskusta ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr.

Cupore toteuttaa tutkimuksia, laajempia ja suppeampia selvityksiä sekä arviointeja ja ennakointeja. Tutkimustyön ohella henkilökuntamme toimii eri tavoin kulttuuripolitiikan asiantuntijatehtävissä. Teemme tutkimusta sekä itsenäisesti että yhteistyössä kulttuurin ja kulttuuripolitiikan alan päätöksentekijöiden, akateemisen tutkimusyhteisön, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimustuloksia julkaisemme pääasiassa verkkosivujemme kautta raportteina ja työpapereina sekä keskeiset tulokset tiivistäen tietokortteina ja visuaalisina koosteina. Tutkimustemme tuloksia voidaan julkaista myös yhteistyökumppaneidemme julkaisusarjoissa.

Vakiintuneita kotimaisia yhteistyökumppaneitamme ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Jyväskylän yliopisto, Taiteen edistämiskeskusSuomen Kuntaliitto sekä taiteen ja kulttuurin julkiset ja yksityiset toimijat. Cupore on stakeholder-jäsen Association of the Compendium of Cultural Policies and Trends -yhdistyksessä, joka ylläpitää eurooppalaista kulttuuripolitiikan internetpohjaista tietojärjestelmää Compendium of Cultural Policies and Trends. Vastaamme Suomen-profiilin päivityksestä tietojärjestelmään. Muita keskeisiä kansainvälisiä yhteistyökumppaneitamme ovat pohjoismainen tutkijaverkosto ja Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift sekä Euroopan kulttuurihallinnon ja kulttuuripolitiikan koulutuksen verkosto ENCATC.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporea ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr. Säätiön perustivat Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kulttuurirahasto vuonna 2002, ja sen tarkoituksena on seurata suomalaisen ja kansainvälisen kulttuuripolitiikan kehitystä ja edistää sitä koskevaa tutkimustyötä, asiantuntemusta ja tiedonvälitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli yksi säätiön perustamisen aloitteentekijöistä ja on osaltaan vastannut sen tutkimustoiminnan rahoittamisesta.

 Lue lisää säätiöstä.

Cuporessa vuosien varrella työskennelleet tutkijat ja muut henkilökunnan jäsenet löydät Cuporen alumnit -sivulta.