Tietosuoja Cuporessa

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin. Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679), jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018. Cuporessa tietosuoja-uudistusta seuraa ja Cuporen sisäisiä käytäntöjä kehittää vuonna 2016 perustettu aineistonhallintatyöryhmä.

Cuporen viestintää ja markkinointia varten ylläpidämme sidosryhmiimme kuuluvien yhteystiedot sisältävää sidosryhmärekisteriä. Tutkimushankkeissamme syntyy hankekohtaisia rekistereitä. Niiden rekisteriselosteet laaditaan osana hankekohtaista aineistonhallintasuunnitelmaa. Hankekohtaiset rekisteriselosteet ovat nähtävissä Cuporen toimistolla.

Tietosuojaseloste: Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen sidosryhmärekisteri

1. Rekisterinpitäjä:

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr (1771249-3)

Pitkänsillanranta 3B, 00530 Helsinki

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Anu Oinaala, Marjo Mäenpää

Pitkänsillanranta 3B, 00530 Helsinki

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.; 050 577 2246

3. Rekisterin nimi

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Säilyttää ja ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämän Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen sidosryhmiin kuuluvien yhteystietoja. Tietoja käytetään tutkimuskeskuksen viestintään ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, titteli, työpaikka, posti- ja sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tapaamisissa, puhelimitse, verkossa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ilman laissa säädettyä perustetta. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore voi käyttää omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan myös yhteistyökumppaniensa palveluita, jolloin tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppanin käyttöön tutkimuskeskuksen viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseksi. Henkilötietojen suojaamisesta sovitaan näissä tilanteissa erikseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa. Tutkimuskeskuksen sidosryhmärekisteriä säilytetään ja ylläpidetään kontaktitiedonhallintapalvelussa. Sen käyttöoikeus on niillä Cuporen työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietoihin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterin tietojen käytöstä kerätään lokitietoja. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. 

10. Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat järjestelmään tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä Cuporeen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi pyytää rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamista ottamalla yhteyttä Cuporeen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, jolloin tiedot poistetaan osoiterekisteristä.