Taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa

Taiteen ja kulttuurin barometri 2020

Vuoden 2020 Taiteen ja kulttuurin barometrin aiheena on taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa. Barometrin aineisto koostuu kahdesta kyselystä, joista toinen kohdistettiin taiteilijoille ja toinen kuntien kulttuurista vastaaville viranhaltijoille.

Taiteen ja kulttuurin barometrin tarkoituksena on vuosittain seurata ja tuoda esiin taiteen kentän toimijoiden näkemyksiä ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin. Barometri toteutetaan Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen sekä Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteistyönä.

Yhteenveto tuloksista

  • Taiteellisen työn asema ja edistäminen vaihtelee suuresti erilaisissa kunnissa.
  • Nykyisellään kunnan tuella ei ole taiteilijoille suurta merkitystä. Taiteilijat kaipaavat kunnilta rahoitusta ja tiloja taiteen tekemiseen ja esittämiseen.
  • Kaupungeissa asuville taiteilijoille tärkeitä ovat aktiivinen taide- ja kulttuurielämä sekä taiteilijayhteisöt. Maaseutumaisissa kunnissa arvostetaan etenkin työskentelyrauhaa.
  • Sekä taiteilijoilla että kunnilla on kiinnostusta tehdä enemmän yhteistyötä keskenään.
  • Taiken toiminta alueilla nähdään tärkeänä, mutta sekä kunnat että taiteilijat tuntevat huonosti Taiken alueellista toimintaa ja palveluja.
  • Koronaviruspandemia on ollut tuhoisa taiteen kentälle.

Minna Ruusuvirta, Emmi Lahtinen, Kaija Rensujeff ja Ari Kurlin Niiniaho 2021. Taiteen ja kulttuurin barometri 2020. Taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa. Cuporen verkkojulkaisuja 67. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus

ISBN 978-952-7200-61-2 (pdf); ISSN 1796-9263 (pdf)

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, Master of Design

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »

Kaija Rensujeff

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »