Taiteilijoiden työhyvinvointi

Taiteen ja kulttuurin barometri 2022

Vuoden 2022 Taiteen ja kulttuurin barometrin teemana on taiteilijoiden työhyvinvointi, ja siinä tarkastellaan taiteilijoiden työtä osana laajempaa työelämään kohdistuvaa tutkimusta ja keskustelua. Barometrin tulokset perustuvat taiteilijoille suunnattuun kyselyyn, johon saatiin syksyllä 2022 yhteensä yli 1 300 vastausta. Raportissa esitellään taiteilijoiden näkemyksiä työhyvinvoinnistaan, työhyvinvointia edistävistä ja kuormittavista tekijöistä sekä työterveyshuollosta ja muista työhyvinvointia tukevista palveluista.

Taiteen ja kulttuurin barometri seuraa vuosittain vaihtuvalla teemalla taiteilijoiden toimintaedellytyksiä sekä tuo esiin taiteenaloilla toimivien näkemyksiä ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin. Vuodesta 2015 toteutettua barometriä tuottavat ja kehittävät yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus (Taike).

Tuloksista lyhyesti:

  • Kokemukset työhyvinvoinnista vaihtelevat eri ryhmien kesken
  • Työn merkityksellisyys ja vapaus tärkeimpiä työhyvinvoinnin tekijöitä taiteilijoille, epävarmuus ja tuen puute kuormittavat
  • Sairaana työskentely on taidealalla suuri ongelma – työterveyshuollon puute jättää taiteilijat yksin työperäisten ongelmien kanssa

Ruusuvirta, Minna, Lahtinen, Emmi, Rensujeff, Kaija & Leppänen, Aino (2023). Taiteen ja kulttuurin barometri 2022. Taiteilijoiden työhyvinvointi. Cuporen verkkojulkaisuja 72. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN 978-952-7200-75-9; ISSN 1796-9263

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen (toimivapaalla)
Emmi Lahtinen (toimivapaalla) Tutkija FM, Master of Design

Tutkijaprofiili »

Kaija Rensujeff

Tutkijaprofiili »

Aino Leppänen
Aino Leppänen Tutkija, FM

+358469217755 Tutkijaprofiili »