Tulevaisuuden taiteentekijät

Taiteen ja kulttuurin barometri 2021

Vuoden 2021 Taiteen ja kulttuurin barometrin aiheena on tulevaisuuden taiteentekijät. Barometrikysely kohdistettiin ammattitaiteilijoille, ja siihen vastasi yli 1 000 taiteilijaa eri taiteenaloilta.

Taiteen ja kulttuurin barometri seuraa vuosittain vaihtuvalla teemalla taiteilijoiden toimintaedellytyksiä sekä tuo esiin taiteenaloilla toimivien näkemyksiä ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin. Vuodesta 2015 toteutettua barometriä tuottavat ja kehittävät yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus (Taike).

Yhteenveto tuloksista:

  • Säännöllinen ja turvattu toimeentulo on taiteilijoiden laajasti jakama tulevaisuuden toive
  • Tulevaisuudelta toivotaan taiteilijoiden osaamisen laajempaa tunnistamista
  • Taiteilijan työ ja hyvinvointi: korona-aika on vahvistanut kokemusta epävarmuudesta ja arvostuksen puutteesta
  • Teknologia uudistaa toimintaa – kehityksen luomien ilmiöiden vääjäämättömyys huolettaa monia

 Ruusuvirta, Minna, Lahtinen, Emmi, Rensujeff, Kaija & Kurlin Niiniaho, Ari (2022). Taiteen ja kulttuurin barometri 2021. Tulevaisuuden taiteentekijät. Cuporen verkkojulkaisuja 69. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

ISBN 978-952-7200-67-4; ISSN 1796-9263

Oikaisu: Raportin taulukon 1 (s. 17) kuvataidetta koskevat luvut on korjattu. Myös sivun 15 tekstin sisältö on päivitetty vastaamaan taulukon 1 lukuja. 

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen (toimivapaalla)
Emmi Lahtinen (toimivapaalla) Tutkija FM, Master of Design

Tutkijaprofiili »

Kaija Rensujeff

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »