Anu Koskinen

Taiteilija-Erikoistutkija
Anu Koskinen

Olen mukana kahdessa ArtsEqual -tutkimuskonsortion tutkimuksellisessa osiossa. Ensimmäinen on taiteellinen toimintatutkimus vankilateatterista, joka toteutuu kevätkaudella 2018 Turun Saramäen vankilassa. Työparinani ja tutkimusassistenttinani toimii teatteripedagogi, TeM Annukka Valo.

Toinen tutkimuksellinen osio on yleisökontaktikurssin kehittäminen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja Sibelius-Akatemiassa. Kurssilla opiskelijat valmistavat duettoja näyttelijälle ja muusikolle. He esittävät niitä erilaisissa sote-alan yksiköissä ja vankilassa. Samalla tutkitaan, miten esitykset ja esiintyjien yleisösuhteet muuttuvat esityspaikan ja yleisön myötä. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat näyttelijän ja muusikon yleisökontaktien erot sekä niiden käyttäminen osana esitysten dramaturgioita. Toimin kurssilla näyttelijäntyön opettajana ja tutkijana. Työparinani tässä osiossa on kurssin päävastuullinen opettaja, taiteilija-tutkija, TeT Jussi Lehtonen.

Olen näyttelijä ja teatteritaiteen maisteri. Valmistuin teatterikorkeakoulusta vuonna 1996. Toimin näyttelijänä teattereissa ja tv- ja elokuva-alalla päätoimisesti 1996-2006 ja muiden toimien ohella vuodesta 2006 alkaen. Olen myös kirjoittanut esityskäsikirjoituksia osana työryhmää ja pääkirjoittajana, sekä ohjannut yhden ammattiteatteriesityksen. Erilaisissa soveltavan teatterin ja yhteisöteatterin projektissa olen ollut mukana vuodesta 2004 alkaen.

Väittelin teatteritaiteen tohtoriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa vuonna 2013. Väitöstutkimukseni oli foucault´ĺaista diskurssianalyysia hyödyntävä, taiteilijalähtöinen tutkimus, jonka otsikko oli “Tunnetiloissa – 1980- ja 1990-luvuilla Teatterikorkeakoulussa opiskelleiden näyttelijöiden käsitykset tunteista ja näyttelijän tunnetyöskentelystä.“ Osana tohtorintutkintoani suoritin sosiaalipsykologian ja sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopintoja vuosina 2006-2007.

Post doc -projektini Foucault ́n kanssa näyttämölle – Kuinka ruumiillistaa ekokatastrofi?/To the stage with Foucault- How to embody the ecocatastrophe? on Koneen säätiön rahoittama taiteellinen tutkimus, joka sijoittuu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävän taiteen tutkimuskeskukseen. Sen tavoitteina on kehittää taiteellisen tutkimuksen psykofyysistä metodologiaa ja tuottaa taiteenmuotoista tietoa ruumiista ilmastonmuutoksessa.

Olen tehnyt opetustöitä ja opinnäytetyön ohjauksia ja tarkastuksia mm.Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, Tampereen yliopiston näyttelijäntyön koulutusohjelmassa. Metropolia -ammattikorkeakoulussa ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Lisäksi olen tehnyt erilaisia opetukseen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Pedagogisen pätevyyden sain vuonna 2017 suoritettuani Taideyliopiston opettajille ja tutkijoille suunnatut taideyliopistopedagogiset opinnot.

Taiteellisten, soveltavien, yhteisöteatterillisten ja opetustehtävien kautta olen ollut tekemisissä useiden erilaisten ryhmien ja yhteisöjen kanssa. Yksi näistä ryhmistä on vankeusrangaistusta suorittavat ihmiset.

 

 

Taiteellisen tutkimuksen esitykselliset julkaisut:
-Post doc -tutkimusprojekti Foucault´n kanssa näyttämölle -Kuinka ruumiillistaa ekokatastrofi?/ To the stage with Foucault – How to embody the ecocatastrophe? Joka sisälsi seuravaat esitykselliset järjestelyt:
-Psykofyysisten demonstaatioiden sarja 2015-2016:
demonstaarioita mm. Poliittisen ekologian verkoston Indisciplined Environments -konferenssissa Tukholmassa, TeatteriNyt – tapahtuman Puhetta ilmasta -kokonaisuudessa Kiasmassa ja Rituaalimuseon Riittipäivillä Kemiönsaaressa
-Tältä planeetalta -teatteriesitys, KokoTeatteri, 2017

Kirjalliset tutkimusjulkaisut:
-2017. “Nämä kaikki Koskiset -Dialogi ekologiasta, ruumiista ja taiteellisen tutkijan positioista”
Näyttämö ja tutkimus 6: Tekijä -teos, esitys ja yhteiskunta. Teatterintutkimuksen seuran julkaisusarja.
-2016. ”Embodied Experience – Some Technologies of the Self in Climate Change” Carpa4 -symposiumin proceedings -julkaisu. http://nivel.teak.fi/carpa4
-2013. Tunnetiloissa – Teatterikorkeakoulussa 1980- ja 1990-luvuilla opiskelleiden näyttelijöiden käsitykset tunteista ja näyttelijän tunnetyöskentelystä. Väitöskirja. Acta Scenica 34. Teatterikorkeakoulu: Helsinki

Ammatilliset tai yleistajuiset julkaisut:
-2016. “Saako muuttua elukaksi?” Kulttuurivihkot 6/2016
-2015. “Ecological crises and theater”. Tidskriftet Drama (Norja) 3/2015

 

Toimitustyö:
-Näyttämö ja tutkimus 7: Esitys ja toiseus. Teatterintutkimuksen seuran julkaisusarja. Julkaistaan 2018.

Esitelmät ja puheenvuorot (valikoima):
-2017 Letting the body surprise you, Digression Workshop, University of Aarhus, Denmark
-2017 Performing Body in the Climate Change -Ecological Technologies of the Self (13th International Congress of Qualitative Inquiry, Illinois, Usa)
-2016 “Sisällä/Ulkona: Culture et Justice Finlande &France” (Les Boréales -festivaalin yhteydessä), keskustelijana Suomen ja Ranskan vankilateatteria koskevassa paneelissa
-2016 “Genealogies of Artist-Researchers: Past practices and imagined futures for artistic research in the Performing arts” Curated Panel with colleagues (IFTR/FIRT (International Federation for Theatre Research) konferenssi, Tukholma
-2016 ”Foucault, ecology, artistic research” (12th International Congress of Qualitative Inquiry, Illinois, Usa)
-2016 “Anu Koskinen: To the stage with Foucault to Embody the Ecocatastrophe” – demonstration-performance on an artistic performance and discussion with Foucault-scholars Hanna Järvinen from University of Arts Helsinki and David Carlson from Arizona State University”, Helsinki
-2015 “Actor as an activist” (Embodied Film Language Symposium, Helsinki)
-2015 “Vankilateatterilla vapauteen” (Social Justice and Public Pedagogy -symposium, Hollo- instituutti ja Aalto-yliopisto, Helsinki)
-2015 “To the Stage with Foucault- How to Embody the ecocatastrophe?” Taiteellisen tutkimuksen demonstraatio (Carpa4 Symposium, Tutke/TeaK/Taideyliopisto, Helsinki)
-2015 “Ilmasto, teatteri, kasvatus”, (Ilmastopaneelin seminaari “Ilmasto muuttuu - muuttuuko ilmastoymmärrys?”, Helsingin yliopisto)

Luottamustehtäviä:
-TeaKin tutkimusneuvoston jäsen 2015-2017 
-Taideyliopiston datanhallintatyöryhmän jäsen 2015-2016
-Näyttelijäliiton hallituksen, työvaliokunnan ja soveltavan teatterin valiokunnan jäsen 2013-2015
-Ilmaisuverstas ry:n hallituksen jäsen 2014-2015
-Myrskyvaroitus ry:n hallituksen jäsen 2014-2015