Julkaisu Mervi Luonila

Taide- ja kulttuurifestivaalit – kulttuuripoliittinen näkökulma

Cuporen tietokortteja 2

Suomessa taide- ja kulttuurifestivaaleja on paljon, ja niihin osallistutaan aktiivisesti. Festivaalitoiminta on monimuotoista kattaen eri taiteenalat. Festivaalit ovat keskeinen taide- ja kulttuurituotannon, -tarjonnan ja osallistumisen muoto sekä vakiintunut osa taidetuotannon rakenteita. Festivaaleja järjestetään eri puolilla Suomea, ja ne parantavat kulttuurin alueellista ja paikallista saatavuutta. Kulttuuripolitiikassa festivaaleja tarkastellaan kulttuurin ja taiteen elinvoimaisuuden sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kautta.

Tietokortti on valmisteltu tietoiskuksi suomalaisesta festivaalikentän tutkimuksesta sekä festivaalien aluetaloudellisesta ja kulttuuripoliittisesta vaikuttavuudesta. Tietokortti on suunnattu käytännönläheiseksi työkaluksi festivaaleihin liittyvässä päätöksenteossa, kehitystyössä ja arvioinnissa.

Hankkeen tutkijat