Jubileumsåret Finland 100 år engagerade ett stort antal medborgare och sammanslutningar i genomförandet av det gemensamma jubileumsåret

Nyheter   4.12.2020  

I samband med jubileumsåret Finland 100 år lyckades man främja medborgarnas aktivitet och öka företagens samhällsaktivitet, vilket framgår av en undersökning som gjorts av det Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, Owal Group och Demos Helsinki. Däremot uppnådde man endast kortvarigt och tillfälligt huvudmålet för jubileumsåret, nämligen att stärka känslan av samhörighet.

Sekretariatet för jubileumsåret Finland 100 år och statsrådets kansli lyckades skapa en strategi för jubileumsåret som erbjöd medborgarna olika möjligheter att delta i landsfesten och känna sig delaktiga. Undersökningen utredde vilka förutsättningar för att delta som verksamhet inom ramen för olika nätverk och samarbeten gav under jubileumsåret, på vilket sätt medborgare och sammanslutningar deltog i jubileumsåret och hur jubileumsåret har påverkat delaktigheten.

Enligt undersökningen skapade jubileumsåret Finland 100 år olika ”plattformar”, dvs. olika sätt, evenemang och platser, för deltagande. Jubileumsårets tema ”Tillsammans” förverkligades med hjälp av projekt, evenemang och jippon som genomfördes av olika aktörer i det civila samhället och genom företagssamarbete som eftersträvade en ny typ av samhällseffekt. Utöver att erbjuda olika produkter med jubileumsåret som tema genomförde företagen projekt där frivillighet och frivilligarbete betonades och till vilka såväl kunder som anställda inbjöds. Medborgarna deltog i jubileumsåret som publik, konsumenter av jubileumsprodukter och programinnehåll samt producenter av eget program.

Enligt undersökningen lyckades man under jubileumsåret stödja medborgarnas aktivitet och egen företagsamhet i hela Finland. Framför allt kvinnor deltog i och ordnade evenemang. Även om några större konkreta förändringar inte har noterats i sättet att fira självständigheten på, upplevdes det viktigt att delta i jubileumsåret. Jubileumsåret hade åtminstone kortvariga positiva effekter på det samhälleliga deltagandet och bidrog till en känsla av delaktighet i och med att medborgarna på olika sätt engagerade sig i festligheterna. Dessutom verkar jubileumsåret ha haft mer varaktiga effekter på olika former av frivilligarbete, eftersom i synnerhet företagens samhällsengagemang ökade på detta område.

Enligt rapporten skapade jubileumsåret Finland 100 år åtminstone under jubileumsåret ny delaktighet och en känsla av samhörighet. Framför allt de som även annars är aktiva deltog i projekt och evenemang under jubileumsåret. För enskilda evenemangs del uppnåddes huvudmålet för jubileumsåret Finland 100 år, nämligen att stärka känslan av samhörighet, i många avseenden ofta endast kortvarigt och tillfälligt.

Läs publikation (på finska) på statsrådets kanslis webbsidor:

Mervi Luonila, Minna Ruusuvirta, Vappu Renko, Olli Ruokolainen, Mia Toivanen, Salla Rausmaa, Katri Haila, Satu Korhonen, Mirja Hämäläinen ja Jenni Kilpi 2020. Suomi 100 -juhlavuoden vaikutukset: osa 2. Teema: Osallistuminen ja osallisuus. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2020:12.

Rapporten utgör den andra delrapporten från den undersökning som granskar effekterna av jubileumsåret Finland 100 år. Den första delrapporten som handlar om samarbete och organisering publicerades i september 2020. Den tredje delrapporten med fokus på jubileumsårets effekter på image och identitet samt slutsatserna av undersökningen publiceras sommaren 2021.

Närmare information:

Specialforskare Mervi Luonila, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, tfn 046 921 7076, mervi.luonila@cupore.fi

Direktör Marjo Mäenpää, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, tfn 050 586 0414, marjo.maenpaa@cupore.fi

Samarbetspartner Mia Toivanen, Owal Group Oy, tfn 040 566 7536, mia@owalgroup.com

Närmare information om forskningsprojektet kring jubileumsåret Finland 100 år på statsrådets kanslis webbsidor.

Bild: Statsrådets kansli, Suvi-Tuuli Kankaanpää.

Forskare