Konst- och kulturbarometern 2023: en enkät om konstnärens många arbetsformer

Nyheter   12.9.2023  

Svara på enkäten senast 15 oktober!

Temat för Konst- och kulturbarometern denna gång är konstnärers många arbetsformer. Vi bjuder in konstnärer inom olika konstarter att svara på vår öppna webbenkät.

I enkäten kartläggs respondenternas

  • konstarter och mångkonstnärlighet
  • arbetsspektrum och arbete i olika branscher
  • olika inkomstkällor och intäktsmodeller.

 Enkäten är öppen för alla professionella konstnärer.

Svara på enkäten: https://link.webropol.com/s/taiteenjakulttuurinbarometri2023

Svara senast 15 oktober 2023! Du kan svara på svenska, finska eller engelska. Länken till enkäten får delas fritt.

I slutet av enkäten kan du delta i en utlottning. Vi lottar ut 20 museikort bland dem som har lämnat sina kontaktuppgifter.

Svaren behandlas konfidentiellt och varken respondentens e-postadress eller annan identifierande information kopplas till svaren.

Resultaten från Konst- och kulturbarometern presenteras på ett diskussionsevenemang i april 2024.

Konst- och kulturbarometern är en enkätundersökning som genomförs årligen med målet att kartlägga synpunkter som konstfältets aktörer har på aktuella konstpolitiska frågor. Barometern har genomförts sedan 2015 i samarbete mellan Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och Centret för konstfrämjande (Taike).

Mer information:

Minna Ruusuvirta, minna.ruusuvirta@cupore.fi, +358 50 326 8014

Kaija Rensujeff, kaija.rensujeff@taike.fi, +358 295 330 721

Ta del av tidigare års barometerrapporter på vår webbplats.

Bild: Bárbara Fróes/ Unsplash

Forskare