Oavlönat arbete är ett problem inom alla konstområden

Nyheter   13.3.2017  

Sakkunniga på konstområdet upplever att konstnärernas arbete inte värdesätts tillräckligt och många är inte beredda att betala för det. Fenomenet har rotat sig i allmänna attityder och mängden oavlönat arbete har ökat betydligt. Samtidigt som arbetets värde har sjunkit har kraven inom arbetslivet ökat: konstnärerna förväntas vara arbetsmarknadens mångkunniga.

Det här framgår av Kulturpolitisk forskningscentret Cupores och Centret för konstfrämjandets (Taike) gemensamma Konst- och kulturbarometer, som baseras på en enkät besvarad av konstnärsorganisationernas styrelsemedlemmar.

De sakkunniga inom konstnärsorganisationerna är av den åsikten att konstnärers kunskap och färdigheter inte utnyttjas tillräckligt i samhället. Sysselsättningspotentialen realiseras endast om människor och företag är beredda att betala för konstnärligt arbete.

En dräglig inkomstnivå kräver ett allt mångsidigare kunnande av konstnärerna. De traditionella förtjänstformera börja försvinna och konkurrensen om arbetsuppdrag blir allt hårdare.

Nästan alla som svarat på enkäten var av den åsikten att konstnärsorganisationerna borde samarbeta mer kring professionell intressebevakning och konstnärspolitiska initiativ. Ett tätare samarbete upplevs ändå besvärligt beroende på olika behov och förväntningar på olika konstområden.

Enkäten gjordes under hösten 2016. Temat för Konst- och kulturbarometern och den sakkunniggrupp som den riktas till varierar varje år.

Taike och Cupore arrangerar ett diskussionstillfälle på finska om barometerresultaten och om utvecklandet av konstnärernas förutsättningar för arbete i Helsingfors den 16.3.2017. Program och anmälningsinstruktioner:  https://www.facebook.com/events/360784740974584/

Hirvi-Ijäs, Maria – Rensujeff, Kaija – Sokka, Sakarias – Koski, Eero (2017). Taiteen ja kulttuurin barometri 2016. Taiteilijan työskentelyedellytykset muutoksessa. Cuporen verkkojulkaisuja 42. Helsinki: Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Publikationen har getts ut i Cupores nätpublikationsserie och finns att fritt laddas ner och läsas på Cupores hemsida

Vidare information:

Specialforskare Maria Hirvi-Ijäs

 

Forskare