Vad är dina intryck av Uleåborg och stadens ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad? Svara på enkäten och vinn presentkort

Nyheter   4.9.2019  

Uleåborg ansöker om att bli europeisk kulturhuvudstad 2026. Vad är dina intryck av Uleåborg och stadens ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad? Besvara denna korta enkät. Du kan vinna ett presentkort hos Ticketmaster (värde 75 €)! Vi önskar få svar på så bred front som möjligt, från Uleåborg och hela landet. Dina synpunkter är viktiga!

Du kommer att få flera svarsalternativ. Välj det som passar dig bäst eller skriv in ditt svar i kommentarsfältet. Dina svar sparas i takt med att du klickar dig vidare. Även partiella svar är till nytta för oss. När du besvarat enkäten kan du lämna dina kontaktuppgifter för att delta i utlottningen av presentkortet. Vinnaren kommer att kontaktas direkt.

Centret för kulturpolitisk forskning Cupore använder enkäten för att samla in information för en undersökning som stödjer Uleåborg i ansökningsprocessen för att bli europeisk kulturhuvudstad 2026 samt för att utvärdera projektets effekter. Cupore kommer att behandla svaren konfidentiellt och svaren kommer inte att gå att koppla till någon enskild respondent. Vi samlar inte in några personuppgifter i denna enkät.

Tack för dina svar!

Förfrågningar kring enkäten och den tillhörande undersökningen riktas till:
Mervi Luonila, specialforskare, Centret för kulturpolitisk forskning Cupore
www.cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/oulu2026

Mera information om projektet Oulu2026:
Heli Metsäpelto, projektledare, Oulu2026-projektet
www.ouka.fi/oulu2026

Kysely Suomeksi: www.research.net/r/oulu2026

Questionnaire in English: www.research.net/r/oulu2026_en

 

Forskare