Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden seuranta ja arviointi

Cupore seuraa ja arvioi kulttuuripääkaupunkivuoden toteutusta vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valitussa Oulussa ja sen 32 kumppanikunnassa. Arviointihanke on jatkoa kulttuuripääkaupunkihanketta hakuvaiheessa tukeneelle tutkimustyölle.

Vuosina 2022–2027 toteutettavassa hankkeessa Cuporen tutkimusryhmä seuraa ja arvioi kulttuuripääkaupunkivuotta, siihen liittyvien toimien vaikutuksia sekä pidempiaikaista vaikuttavuutta Oulun kaupungin strategisessa kehittämistyössä. Arviointia tehdään Euroopan unionin määrittämien suuntaviivojen mukaan ja Oulu2026 -hankkeen kulttuuripääkaupunkitoiminnalleen asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden seuranta ja arviointi etenevät vuonna 2022 alkavasta valmistautumisvaiheesta kulttuurikaupunkivuonna 2026 tapahtuvaan tiedonkeruuseen ja vuoden 2027 loppuun mennessä tehtävään analyysiin ja loppujulkaisuun.

Tutkimuksessa hyödynnetään monialaisen tutkimusryhmän osaamisalueita sekä Cuporessa kertynyttä vankkaa ja laajaa tietopohjaa alueiden ja kuntien kulttuuripolitiikasta. Tutkimusryhmän vastuullinen tutkija on erikoistutkija Mervi Luonila (MuT).


 

Mervi Luonila
Mervi Luonila Erikoistutkija, MuT

Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Aino Leppänen
Aino Leppänen Projektitutkija

Tutkijaprofiili »

Oulu2026-verkkosivusto https://www.oulu2026.eu/

Oulu2026-hakukirja https://www.oulu2026.eu/hakukirja/

Opetus- ja kulttuuriministeriön uutinen "Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026": https://minedu.fi/kulttuuripaakaupunki2026

Elämää kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen? -kirjoitus Cuporen blogissa.