Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden seuranta ja arviointi

Oulu on yhdessä 32 muun kunnan kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Oulu2026 on pitkäkestoinen kulttuuriin perustuva kaupunkikehittämisen hanke, jonka tavoitteena on kulttuuri-ilmastonmuutos. Hankkeen tarkoituksena on lisätä yhteistyön ja uusien kulttuuri-investointien keinoin kulttuuritarjontaa Pohjois-Suomessa, parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia, luoda työllisyyttä ja kehittää pohjoista aluetta.

Cuporen tutkimusryhmä seuraa ja arvioi kulttuuripääkaupunkivuotta, siihen liittyvien toimien vaikutuksia sekä pidempiaikaista vaikuttavuutta Oulussa ja sen kumppanikunnissa.

Tutkimushankkeen tavoitteena on

  1. tuottaa tutkimustietoa Oulu2026 -kulttuuripääkaupunkivuoden toiminnasta, toiminnan vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä kulttuurin rooleista ja merkityksistä kuntien pitkän aikavälin strategisessa kehittämistyössä
  2. toteuttaa Oulu2026:a koskeva Euroopan kulttuuripääkaupunkitoiminnalle säädettyjen menettelyjen mukainen arviointi (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 445/2014/EU, 16. artikla, 1. momentti).

Vuosina 2022–2027 toteutettava tutkimushanke on jatkoa kulttuuripääkaupunkihanketta hakuvaiheessa tukeneelle tutkimustyölle, joka alkoi vuonna 2018.

Mervi Luonila
Mervi Luonila Erikoistutkija, MuT

Tutkijaprofiili »

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija, YTT, KTM

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »

Aino Leppänen
Aino Leppänen Tutkija, FM

+358469217755 Tutkijaprofiili »

Sauli Okker
Sauli Okker Vieraileva tutkija, YTM

Tutkijaprofiili »

Oulu2026-verkkosivusto https://www.oulu2026.eu/

Oulu2026-hakukirja https://www.oulu2026.eu/hakukirja/

Opetus- ja kulttuuriministeriön uutinen "Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026": https://minedu.fi/kulttuuripaakaupunki2026

Elämää kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen? -kirjoitus Cuporen blogissa.