Ritva Mitchell 1947–2022

Uutiset   27.7.2022  

Ritvan kasvokuva mustavalkoinen

Tutkimusjohtaja Ritva Mitchell (os. Tamminen) kuoli äkillisesti 6. heinäkuuta 2022 Helsingissä 74-vuotiaana. Mitchell oli kulttuuripolitiikan tutkimuksen uranuurtaja ja vaikuttaja.

Ritva Mitchell työskenteli 1970-luvulla Helsingin yliopistossa professori Ilkka Heiskasen johtamassa Deta-projektissa. Kulttuuripolitiikan sektorin vahvistuessa osana eri maiden yhteiskuntapolitiikkaa Mitchell ja Heiskanen toimivat alan asiantuntijoina Unescon ja Euroopan neuvoston hankkeissa. Vuonna 1985 he julkaisivat yhdessä suomalaisen kulttuuripolitiikan merkkipaaluihin kuuluvan teoksen Lättähatuista punkkareihin, jossa tarkastellaan sodanjälkeisen suomalaisen nuorisokulttuurin muutoksia.

Mitchell oli kulttuuripolitiikan sektoritutkimuksen organisoija. Hän luotsasi vuonna 1982 perustettua Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikköä. Vuosina 1992–1997 hän toimi Euroopan neuvoston kulttuuriosaston asiantuntijana keskeisinä vastuualueinaan eri maissa tehdyt kansallisten kulttuuripolitiikkojen arvioinnit sekä Euroopan kulttuurin ja kehityksen raportointi. Mitchellin selvitystyön pohjalta perustettiin vuonna 2002 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, ja hän toimi säätiön tutkimuskeskus Cuporen tutkimusjohtajana vuoteen 2015 asti.

Viimeisten neljän vuosikymmenen ajan Mitchell oli vaikuttava toimija eurooppalaisen kulttuurialan yhteistyön ja tutkimuksen kentällä. Hän oli perustamassa eurooppalaista EricArts-tutkimuslaitosta, ECURES- ja CIRCLE-verkostoja ja European Cultural Policy Research Awardia. Mitchellin panos oli keskeinen myös Compendium of Cultural Policies & Trends -verkoston rakentamisessa vuodesta 1998 lähtien.

Mitchellin oma tutkimustoiminta oli laaja-alaista. Siinä korostuivat kulttuuriset ja sosiaaliset oikeudet sekä sukupuolten tasa-arvo. Taiteen keskustoimikunnassa hän käynnisti 80-luvulla monivuotisen Taiteilijan asema -tutkimushankkeen, jota on sittemmin päivitetty. Kulttuuripolitiikan kehityksessä Mitchell tunnisti hyvin trendejä – esimerkkinä jo 1985 ilmestynyt Uusi teknologia, taiteet, taidepolitiikka -teos.

Ritva Mitchell oli suora, voimakas ja innoittava persoona. Hän uskoi eurooppalaiseen kulttuuriin ja yhteistyöhön. Tärkeää hänelle olivat äidiltä peritty karjalaisuus ja siihen liittyvä sosiaalisuus. Hän nautti paikallisten kulttuurien moninaisuudesta ja uusia ulottuvuuksia antavista keskusteluista.

Anita Kangas, Sari Karttunen ja Marjo Mäenpää

Kirjoittajat ovat Ritva Mitchellin kollegoita ja ystäviä