Katri Hirvonen-Nurmi

Tutkija

Esittely

Työskentelin vuosina 2015-2018 Cuporessa osa-aikaisena tutkijana Suomen Akatemian tukemassa Artsequal-projektissa. Olen kulttuuri- ja sosiaaliantropologian väitöskirjaopiskelija ja museoamanuenssi.

Aloitin kansalaisjärjestöaktivismin Latinalaisen Amerikan maiden hyväksi 1980-luvulla opintojen ohessa. Aktiivisuus kasvoi akateemiseksi kiinnostukseksi: tein maisterintutkintoa varten kenttätöitä Chiapasissa, Meksikossa, ja opetin 1990-luvulla Latinalaisen Amerikan tutkimusta tuntiopettajana muun muassa Avoimessa yliopistossa heittäen välillä keikkaa myös espanjan tulkkina. Vuorotteluvapaa vuonna 2008 tarjosi mahdollisuuden alkaa paneutua uudelleen alkuperäiskansojen problematiikkaan poikkitieteellisessä tutkijapiirissä Helsingin yliopistossa. Kiinnostuin museokeskustelusta, jota käytiin alkuperäiskansojen ympärillä. Tärkeä käänne tapahtui 2010-luvulla, kun museotyöhön keskittyminen ja kiinnostus kansainvälisten luettelointistandardeihin vaihtui jatko-opinnoiksi alkuperäiskansan museohankkeen parissa Meksikon Läntisessä Sierra Madre –vuoristossa.

Artsequalin ryhmä 4, Socially Responsible Art Institutions and Artists, on poikkitaiteellinen ja poikkitieteellinen tutkimusryhmä, jossa teen yhteistyötä yhdistäen sekä kokemustani museomaailmasta että kansalaisjärjestötaustaani tieteelliseen tutkimukseen osallistavia menetelmiä käyttäen. Pyrin tutkimusta ja museotyötä yhdistämällä löytämään avaimia tasa-arvoisempaan taideinstituutioihin osallistumiseen.