Mari Martin

Taiteilija-tutkija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Mari Martin

Toimin ArtsEqual-tutkimushankkeen Socially Responsible Arts Institutions and Artists -tiimin jäsenenä. Liityin Cuporen suojissa toimivaan tiimiin keväällä 2016 työskennellen sitä ennen ja samalla myös ArtsEqual-hankkeen muissa tutkimustehtävissä projektitutkijana, kirjan toimittajana ja tutkimusassistenttina. Olen teatterin ja esityksen tekijä. Näen, että yhteiskunnassa on taiteilijoille runsaasti tehtäviä ja työskentelymahdollisuuksia, mutta mahdollisuudet ovat usein piilossa. Tarvitaan rahoitusta, tietoa ja ymmärrystä taiteen merkityksestä ja kytkeytymisistä muihin elämänalueisiin. Mielestäni tarvitaan myös uutta ajattelua sen suhteen, mitä on taiteellinen työ ja miten taiteilija voi antaa panoksensa yhteisöjen elämään. Näitä asioita haluan pohtia ja edistää tiimin jäsenenä.

Valmistuin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen tohtoriksi 2014, lisensiaatiksi 2007 ja maisteriksi 2000. Kuopion konservatoriosta valmistuin 1994. Olen työskennellyt laaja-alaisesti teatterin, esityksen ja tanssin aloilla ohjaajana, koreografina, näyttelijänä, tanssijana, opettajana ja tutkijana. Taiteellisessa väitöstutkimuksessani Minän esitys – Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle tutkin, mitä on asettaa omaelämäkerrallinen tekstimateriaali esityksen valmistamisen lähtökohdaksi, kutsua näyttelijä mukaan tekemään esitystä ja ohjata teos näyttämölle. Taiteellisen prosessin käytännöstä tutkimuksen avainsanoiksi ja samalla kriittisiksi pohdinnan kohteiksi nousivat esitys, päiväkirja, henkilökohtainen, dialogi ja raja. Väitöstutkimuksen valmistuttua olen tarttunut erityisesti dialogisuutta koskeviin tutkimusmahdollisuuksiin ja -haasteisiin, ja sitä teemaa työstän myös Cuporen tiimissä.

Jatkan  dialogi-teeman tutkimista taiteellisena tutkimuksena liittäen sen eri kulttuurien välisiin konteksteihin. Työskentelen Helsingissä maahanmuuttajataustaisten aikuisten kanssa päämääränä löytää keinoja kohdata ja työskennellä yhdessä. Nimitän taiteellisessa prosessissa syntyvää dialogia taiteelliseksi dialogiksi. Tutkin, mitä dialogin käsite tuo taiteelliseen toimintaan ja miten taiteellinen dialogi voi toteutua käytännössä. Näen dialogin erilaisten näkökulmien välisenä alueena, joka edellyttää luottamuksellisuutta, toimintaa ja neuvottelua. Näen dialogin sekä asenteena yhteistyöhön että taiteellisena työtapana. Länsimaisena konseptina se kaipaa myös purkamista ja uudelleenarviointia.

Anttila, Eeva & Jaakonaho, Liisa & Juntunen, Marja-Leena & Martin, Mari & Nikkanen, Hanna M. & Saastamoinen, Riku & Turpeinen, Isto 2017. Peruskoulu: Suomen suurin kulttuurikeskus. Taideyliopiston ArtsEqual-tutkimushankkeen Policy Brief 2/2017. http://www.artsequal.fi/documents/14230/0/Koulu+kulttuurikeskus+PB/6539bc7d-4c69-4d62-a90f-91a0d12fbe6b (Toimenpidesuositus poliitikoille ja päättäjille)

Martin, Mari 2017. Lastenkulttuurikeskukset osallisuutta tuottamassa. – Huoltajien taustat ja kokemukset taide- ja kulttuurikasvatukseen osallistumisen määrittäjinä. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja Taideyliopiston CERADA-keskus ja ArtsEqual-hanke. (Kyselytutkimus, taitossa.)

Martin, Mari 2017. Dialogissa kaupunkiympäristön kanssa. Teoksessa Annette Arlander, Laura Gröndahl & Marja Silde (toim.) Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta. Teatterintutkimuksen seuran verkkojulkaisusarja Näyttämö ja tutkimus 6. http://teats.fi/tekija-teos-esitys-ja-yhteiskunta (Vertaisarvioitu artikkeli.)

Martin, Mari 2016. Taiteen lokeroista kohti tutkivaa monitaide-elämää. Teoksessa Soili Hämäläinen (kirj. ja toim.) Tanssi yliopistossa. Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Nivel 07. http://hdl.handle.net/10138/167841 (Artikkeli.)

Lehikoinen, Kai & Pässilä, Anne & Martin, Mari & Pulkki, Maiju (toim.) 2016. Taiteilija kehittäjänä. Taiteelliset interventiot organisaatioissa. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. https://hdl.handle.net/10138/160178 (Julkaisun toimitustyö: 14 artikkelin valmistaminen julkaistaviksi yhteistyössä kirjoittajien kanssa.)

Martin, Mari 2015. Selvitys tanssin ja teatterin alan opettajankoulutuksen nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. (Teatterikorkeakoulun sisäinen selvitys.)

Martin, Mari 2013. Minän esitys. Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus. Acta Scenica 35. http://hdl.handle.net/10138/41965  (Taiteellinen väitöstutkimus.)

Taiteellisia töitä:

Marraskuu 2017- helmikuu 2018

Monikulttuurisen yhteisötaideprojektin toteuttaminen Helsingin Vuosaaressa Helsingin kaupungin myöntämän taideapurahan turvin paikallisten asukkaiden kanssa.

 

2016

Kiven taju -näyttelyn suunnittelija ja toteuttaja Vuotalon galleriassa 13.-23.1.2016. Näyttelyssä oli esillä dokumentaatiota Pirkko Ahjon, Erja Asikaisen ja itseni muodostaman monitaideryhmän työskentelystä Mustankivenpuistossa elokuusta 2014 elokuuhun 2015: valokuvia, tekstejä ja installaatio sekä Roni Tattarin editoimat äänimaisema sekä kolme videoteosta työryhmän työskentelystä. Rakensin näyttelyyn samalla tilaa ja mahdollisuutta dialogiselle kohtaamiselle näyttelytilassa näyttelymateriaalien sisällön ja niiden asettelun sekä oman ”näyttelyvalvojan” läsnäoloni avulla.  

 

2014 – 2015   

Dialogisuutta kaupunkiympäristössä tutkiva taiteellinen työskentely Mustankivenpuistossa

Vuosaaressa yhden vuoden ajan elokuusta 2014 elokuuhun 2015 ja monitaiteellinen ympäristöesitys

On the Rocks 3.-7.8.2016. Työryhmä: tanssijat Erja Asikainen ja Pirkko Ahjo, ohjaaja-tutkija Mari

Martin. Tapasimme puistossa ja harjoittelimme siellä vuoden aikana 40 kertaa. (5 esitystä.) 

 

2010              

Minun toinen. Käsikirjoittajana, ohjaajana ja esiintyjänä omaelämäkerrallisuutta ja dialogia

pohtivassa teoksessa yhteistyössä näyttelijä Heidi Lindénin kanssa. Teos oli samalla väitöstutkimuksen

taiteellinen osa. Teatterikorkeakoulu, Helsinki. (5 esitystä syys-lokakuun vaihteessa.)

 

2008              

Kerroksia. Monitaiteellinen, esiintyjien omaelämäkerrontaa hyödyntävä teos kolmen tanssijan, Erja

Asikaisen, Pirkko Ahjon ja Erika Alajärven (flamencotanssi) kanssa. Ohjasin ja dokumentoin ryhmän

monitaiteellista ja omaelämäkerrallista prosessia vuoden ajan. Kokosimme dokumentaatiosta

esityskokonaisuuden yhdessä. Toimin esityksen ohjaajana. Tanssijat vastasivat koreografiasta.

Valtimonteatteri, Helsinki. (4 esitystä maaliskuussa.)

 

2006              

Heijastuksia-nykyflamencoteoksen dramaturgia ja ohjaus. Kor. Erika Alajärvi. Flamencoryhmä Canela, Helsinki. (4 esitystä keväällä Helsingin Itä-Keskuksen Stoassa ja 1 syksyllä Kannelmäen Kanneltalossa.) 

 

2005              

Vinttihuone. Siegfried Lenzin romaanin Arnes Nachlass (Arnen jäämistö, suom. Oili Suominen)

dramatisointi ja ohjaus edistyneiden nuorten Malspiikki-teatteriryhmälle kesäproduktiona. Annantalon

taidekeskuksen (Helsingin Kulttuuriasiainkeskus) ja Nuorten näyttämö Narrin (Helsingin

Nuorisoasiainkeskus) yhteistyöhanke. (5 esitystä elokuussa.)

 

Aiemmin: koreografina musikaaleissa ja näytelmissä ammattilaisten ja harrastajien kanssa. Tanssijana,

näyttelijänä ja esiintyjänä ammattilaisten ja harrastajien näyttämöteoksissa. 

 

Vastaavana järjestäjänä yleisölle avoimissa tutkimustapahtumissa:
 

2017               Back to Senses – Exploring Future Directions of Arts Education. Hollo-Instituutin ja Taideyliopiston ArtsEqual-hankkeen järjestämä kansainvälinen tutkimussymposium Teatterikorkeakoulussa  12.-13.10.2017. 6-henkisen järjestäjätiimin vastaava järjestäjä.

2014               Dokumentti ja teatteri. Teatterintutkimuksen seuran syyspäivä yhteistyössä                       Tampereen yliopiston näyttelijänkoulutusohjelman ja teatteritieteen kanssa 21.11.2014     Tampereen yliopistossa.

2014               Teatteri, tutkimus ja tulevaisuus. Teatterintutkimuksen seuran kevätpäivä yhteistyössä Teatterin tiedotuskeskuksen Tinfon kanssa. 16.5.2014 Teatterikulma, Helsinki.

2013               Esiintyjyys ja tekijyys. Teatterintutkimuksen seuran kevätpäivä yhteistyössä                       Teatterimuseon kanssa. 20.5.2013 Teatterimuseo, Helsinki.

 

Muita akateemisia meriittejä:

 

2017               Vertaisarvion laatiminen artikkelille. Artikkelin julkaisija: JASED Journal in Arts and Sports Education. 

2013 – 2015    Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke)           ohjausryhmän (Tutken neuvoa antava elin) jäsen.

2012 – 2013    Teatterintutkimuksen seuran hallituksen jäsen ja sihteeri www.teats.fi.

2010 – 2012    Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) johtoryhmän varajäsen.     

2002 –            Maisterin lopputöiden tarkastajana Teatterikorkeakoulussa ja Kuvataideakatemiassa.