KAVI: Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Hankkeen tutkijat