Julkaisu

Luova Suomi: Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin.

Luova Suomen julkaisuja 4. Cupore ja Luova Suomi.

Tutkimukset