Julkaisu

Luova Suomi: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin. Selvitysraportti.

Luovan Suomen julkaisuja 5. Cupore ja Luova Suomi.

Tutkimukset