Julkaisu

Luova Suomi: Nykytaiteen markkinarakenne, ansaintalogiikka ja uudet liiketoimintamallit

Luovan Suomen julkaisuja 2. Cupore ja Luova Suomi.

Kira Sjöberg 2010. Nykytaiteen markkinarakenne, ansaintalogiikka ja uudet liiketoimintamallit. Luovan Suomen julkaisuja 2. Luova Suomi/Cupore.

Tutkimukset