Julkaisu Anita Kangas

Removing Barriers

Participative and Collaborative Cultural Activities in KUULTO Action Research

Julkaisu Removing Barriers – Participative and Collaborative Cultural Activities in KUULTO Action Research  analysoi vuosina 2013-2015 toteutettua KUULTO toimintatutkimusta. Sen tavoitteena oli löytää ja testata käytännön toimenpiteitä vähentää ihmisten kokemia alueellisia ja sosiaalisia esteitä osallistumisessa kulttuuritoimintoihin.  Kaikkiaan 22 paikallista toimijaa diagnosoi ja paikallisti näitä esteitä, laati suunnitelmia niiden ratkaisemiseksi ja yhdessä tutkimuksen ynnä asiantuntijaryhmien kanssa arvioi toteutettujen toimenpiteiden onnistumista projektin kokonaistavoitteen saavuttamisessa.  Tämän vaiheen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Arvioinnin jälkeen laadittiin uusi suunnitelma ja toteutettiin toinen kierros, jonka rahoitus oli kuntien omalla vastuulla.

Julkaisussa käydään keskustelua toimintatutkimuksen eri vaiheiden tuloksista ja kysytään, saavutettiinko kestäviä ratkaisuja.  Siinä myös tarkastellaan niitä kulttuuripoliittisia toimia, joita KUULTO toimijat toimintansa jälkeen asiantuntijoina esittivät. Julkaisu on suunnattu myös kansainväliseen käyttöön.

Suomenkielisenä KUULTO-projektia koskevan tutkimustiedon löytää pääosin julkaisusta:

Kangas, A. 2015. Koetellut kulttuuritoiminnot-KUULTO-toimintatutkimuksen tulokset. Opetusministeriön julkaisuja 21. Helsinki. urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-373-6

Julkaisussa käytettyjä paikallisia esimerkkejä löytyy myös julkaisusta:

Kangas, A., Jakonen, O. & Havimäki, S-M. 2014. Osallistumista ja aktivointia KUULTO-toimintakokeilun matkassa. Opetusministeriön julkaisuja 11. Helsinki. urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-286-9

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat