Julkaisu Maarit Manninen

Säätiöt Suomessa

Säätiötutkimus-hanke on osa kansainvälistä Dimension of the Foundation Sector in the European Union -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on saada kokonaiskuva Euroopan säätiöistä kolmannen sektorin osana. Tutkimus on toteutettu käyttämällä pääasiallisena tiedonkeruuvälineenä European Foundation Centren laatimaa lomaketta.

Tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa säätiöiden asemaa ja merkitystä Suomessa ja siinä selvitetään muun muassa säätiöiden perustamistahoja, työllistävyyttä, taloudellisia tietoja sekä säätiöiden harjoittamaa tukitoimintaa.

Tutkimushanketta on koordinoinut European Foundation Centre ja hankkeen tavoitteena on ollut toteuttaa kansalliset säätiötutkimukset sekä kerätä vertailukelpoista tietoa Euroopan säätiökentästä. Jatkossa tavoitteena on myös kerätyn tiedon päivitys, jolloin pystytään havainnoimaan säätiösektorilla tapahtuvia muutoksia. Tutkimushankkeessa ovat olleet mukana Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Ruotsi ja Suomi.

Säätiöt Suomessa on Säätiötutkimus-hankkeen kansallinen raportti. Säätiötutkimus-hankkeen rahoittajana on toiminut Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry ja toteuttajana Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, kulttuuripolitiikan oppiaine.

Hankkeen tutkijat