Taiteen ja kulttuurin toimijat, toiminta ja merkitys. Tapauskohteina Hyvinkää, Lohja ja Porvoo.

Cuporen tietokortteja 1

Kunnat ovat merkittävässä roolissa kulttuuripalvelujen järjestäjänä ja tuottajana, mutta kokonaiskuva kuntien kulttuuritoiminnasta on monien tekijöiden summa. Kuntien ohella yrityksillä, kolmannella sektorilla ja kotitalouksilla on osansa kulttuuritoimijoina. Uudessa selvityksessä pyrittiin saamaan aiempaa tarkempaa tietoa kuntien kulttuuritoiminnasta sisällyttämällä tarkasteluun kunnan koko kulttuuritoiminta rahoituslähteestä riippumatta. Menetelmää pilotoitiin Lohjalla, Porvoossa ja Hyvinkäällä. Selvitys jakautuu vertailevaan kuvaukseen ja tapausanalyysiin.

Tietokortti esittää tiivistetysti tutkimustulokset sekä selvityksen pohjalta ehdotuksia kulttuuritoimen tiedonkeruun ja tilastoinnin kehittämiseksi. Tietokortin on toimittanut Cupore.

Hankkeen tutkijat