Julkaisu Lea Kantonen

Videokuvan sukupolvittelu tutkimusmenetelmänä: tapaustutkimus Sääti meile Säksä aigu.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat