Julkaisu Katri Halonen

Visioita ja valintoja: Tapahtumatuotannon tulevaisuus helsinkiläisten tuottajien arvioimana

Julkaisussa selvitetään, miten Helsingin seudulla eri sektoreilla toimivat tapahtumatuottajat suuntaavat toimintojaan ja miten he arvioivat osaamistarpeitaan lähitulevaisuudessa. Tutkimus osoittaa selvästi, että toimintasektori luo eroja sekä työhön suuntautumisessa että tulevaisuuden odotuksissa.

Tutkimus osoittaa, että vaikka tapahtumatuottajan ammattikuva on saavuttanut näennäisesti vakaan aseman muiden kulttuuriammattien joukossa, eri sektoreilla toimivien tuottajien toiminnot ovat kuitenkin vielä pitkälti erilaisia. Tutkimus luo kuvan niistä jännitteistä, joihin tuottajat joutuvat reagoimaan nykyisessä sektoreiden keskinäisen tasapainon nopeasti muuttuvassa tilanteessa.

Vaikka monet tekijät, kuten rahoitustarve, ovat yhteisiä kaikille tuottajille, julkisen sektorin piirissä toimivat tuottajat ovat useimmiten tuotantohankkeiden aloittajia ja rahoituksen hankkijoita, kolmannen ja yrityssektorin tuottajien katsoessa toimivansa koko tuotantoprosessin alueella ja tarvitsevansa vastaavaa monipuolista käytännön tietotaitoa.

Yrityssektorilla toimivat ja freelance-tuottajat korostavat myös sitä, että heidän tuottajantyönsä on jatkuvaa kiireisen aikataulun puitteissa tapahtuvaa ”liukuhihnatyötä”. Yrityssektorin toimintamallien katsottiin yleistyvän, varsinkin kun tuotettujen tapahtumien asiakaskunta jakautuu pienempiin osakulttuureihin ja rahoitus joudutaan kokoamaan monista eri lähteistä.

ISBN 952-5573-12-5 (nid.), ISBN 952-5573-16-8 (PDF), ISSN 1795-1739

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat