Festivalernas kulturekonomiska betydelse kunde synliggöras bättre

Festivalernas kulturekonomiska betydelse kunde synliggöras bättre

Cupores forskningsprojekt Ett regionalekonomiskt perspektiv på konst- och kulturfestivaler i Svenskfinland fokuserar på svenskspråkiga festivaler i det geografiska område som betecknas Svenskfinland. 

Rapporten samlar resultaten av ett delprojekt inom Cupores forskningsprojekt Konst- och kulturfestivalernas regionalekonomiska faktorer. Syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka de finländska konst- och kulturfestivalernas regionalekonomiska effekter. Delprojektet Ett regionalekonomiskt perspektiv på konst- och kulturfestivaler i Svenskfinland kompletterar forskningens finskspråkiga huvuddel och fokuserar på svenskspråkiga festivaler i det geografiska område som betecknas Svenskfinland. 

Forskningen visade att det svenskspråkiga festivalfältet på flera sätt har annorlunda verksamhetsstrukturer och finansieringsgrund än det finländska festivalfältet generellt. Dels ter sig de finlandssvenska festivalerna tydligare ha mer betoning på sociala och kulturella målsättningar framom medvetna ekonomiska mål. Dels förstärks uppfattningen om att kulturekonomin i Svenskfinland generellt sett till stor del baseras på stiftelsefinansiering. Det accentueras av att det ur materialet kan uttolkas att medvetenheten om och utvecklandet av företagssamarbeten inte är betonat inom den finlandssvenska festivalkulturen.   
 
Utvecklandet av forskningen kring den finlandssvenska festivalkulturens betydelse kan delvis ses som en fortsatt granskning av de kultur- och språkspecifika dragen. Då ligger fokus på kulturella och sociala effekter på ett allmänt plan. Detta delprojekt synliggör dock att såvida vidare forskning avser att granska ekonomiska effekter lokalt eller regionalt, bör de finlandssvenska festivalerna inbegripas i festivalforskningen i sin helhet i Finland.   
  
Det regionalekonomiska perspektivet, som påvisas i denna forskning, kräver å sin sida att festivalkulturens geografiska avgränsningar bör följa de allmänna geografiska landskapsindelningarna för statistiska data som upprätthålls för datainsamling om regionalekonomin.  
  
Oavsett framtida forskningsfokus bör all granskning baseras mer på medveten och strukturerad datainsamling av festivalarrangörerna själva. I sammanfattningen av forskningsprojektet som helhet betonas att produktionen av kvalitativ och kvantitativ information måste systematiseras för att man ska kunna samla in forskningsmaterial som kan mätas med samma mått och är jämförbara, samt därefter kunna utveckla långsiktig forskning om konst- och kulturfestivalernas ekonomiska effekter och genomslagskraft.  
 
Ladda ner rapporten i PDF-format på Cupores webbplats:  
 
Hirvi-Ijäs, Maria, Leppänen, Aino & Luonila, Mervi (2022). Ett regionalekonomiskt perspektiv på konst- och kulturfestivaler i Svenskfinland. Cupores arbetspapper 20. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. 
 
Ytterligare information: 

Specialforskare Maria Hirvi-Ijäs, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 463 5575 

Specialforskare Mervi Luonila, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Läs mer om forskningsprojektet Konst- och kulturfestivalernas regionalekonomiska faktorer på Cupores webbplats.  

Maria Hirvi-Ijäs

Specialforskare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Maria Hirvi-Ijäs

Mervi Luonila

Mervi Luonila

Aino Leppänen

Forskare, FM
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Aino Leppänen