Stiftelsefinansieringens betydelse formas i ett samspel

Stiftelsefinansieringens betydelse formas i ett samspel

Det kulturpolitiska forskningscentret Cupores nya undersökning visar att stiftelsefinansieringens betydelse och inverkan på kultur- och bildningsorganisationer formas i det samspel som äger rum i finansieringsprocessen. I utredningen identifierades specifika lägen för samspel i finansieringsprocessen där både stiftelserna och organisationerna kan agera och påverka – och där det enligt analysen även finns utrymme för förbättring.

Cupore undersökte genom fallstudier stiftelsefinansieringens betydelse och verkan på de finsk- och svenskspråkiga kultur- och bildningsorganisationernas verksamhet. För stiftelserna är utdelning av finansiering ett sätt att genomföra sitt syfte. Kultur- och bildningsorganisationerna har i egenskap av mottagare av finansiering en central roll i vad man vill få till stånd med stiftelsernas finansiering.

Fyra centrala lägen för samspel i stiftelsefinansieringens process hänger ihop med kriterier och målsättningar, språk och kommunikation, motiveringar och öppenhet samt styrning och utveckling.

Undersökningen visade att stiftelserna borde tydligare urskilja sina olika roller i relation till organisationerna och rollernas betydelse i relation till sina målsättningar. Stiftelsernas roller som identifierats i undersökningen är finansiär, samarbetspartners och ägare. Ägandeskapet syftar på en aktiv styrningsrätt som för finansiärens del är svag, för samarbetspartnerns del måttlig och ägarens del stark.

De olika rollerna förutsätter olika saker av stiftelserna i finansieringsprocessen. Det är avgörande att stiftelserna tydligt uppger vilka roller de har.

Stiftelsefinansieringens karaktär och betydelse syns på olika sätt på det finskspråkiga och svenskspråkiga föreningsfältet. För de svenskspråkiga exempelorganisationernas del betonas stiftelsefinansieringens betydelse speciellt för att de har en nära, gemensam historia med de svenskspråkiga stiftelserna och gemensamma målsättningar när det gäller stärkandet och bevarandet av det svenska språkets och den svenska kulturens ställning. För de finskspråkiga exempelorganisationernas del har inte stiftelsefinansieringen en likadan betydelse för upprätthållandet av verksamheten, utan man använder finansiering i första hand för att skapa nytt innehåll.

Stiftelsefinansieringen och övrig finansiering kombineras i organisationernas verksamhet. På detta sätt påverkas även stiftelsefinansieringens betydelse av organisationernas andra finansieringskällor och ofta speciellt av offentlig finansiering.

De finsk- och svenskspråkiga stiftelserna tycks på basis av analysen ha en delvis olika relation till offentlig finansiering. De svenskspråkiga stiftelsernas uppgift att upprätthålla svenskspråkig kultur kan leda till att stiftelserna tar för stort ansvar i relation till resurserna som finns tillhanda. Den offentliga sektorns verksamhet som finansiär speciellt i relation till svenskspråkiga bildnings- och kulturorganisationer kräver mera utredning.

Läs publikationen på Cupores webbsidor:

Maria Hirvi-Ijäs, Vappu Renko ja Emmi Lahtinen 2021. Samspelet regler. Stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur-och bildningsorganisationers verksamhet. Cupores webbpublikationer 66. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Forskningsrapporten publiceras under det tvåspråkiga webbinariet Yhteiset pelisäännöt - Samspelets regler onsdagen 21.4. Du kan se inspelningen av webbseminariet Samspelets regler på YouTube.

Forskningen var gjord på uppdrag av stiftelser Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Stiftelsen Tre Smeder.

Ytterligare information:

Specialforskare Maria Hirvi-Ijäs, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 463 5575

Forskare Vappu Renko, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 566 0360

Forskare Emmi Lahtinen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 556 0414

Läs mer om forskningsprojektet Fondfinansieringens betydelse och verkan för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet på Cupores webbsidor.

Bild: Bill Oxford/ Unsplash

Maria Hirvi-Ijäs

Specialforskare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Maria Hirvi-Ijäs

Vappu Renko

Forskare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vappu Renko

Emmi Lahtinen

Emmi Lahtinen