Cupore söker en högskolepraktikant till uppgiften som forskningsassistent

Nyheter   4.2.2020  

Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore söker en högskolepraktikant till ett forskningsprojekt där vi granskar stiftelsefinansieringens inverkan på kulturfältets tredje sektor. Till forskningsassistentens uppgifter hör insamling av data och att rapportera resultaten.

Uppgiften kräver:

  • Flytande kunskaper i svenska och finska
  • Kunskaper i samhällsvetenskaper
  • Kunskaper i forskningspraktik (samlande och analyserande av data, kunskaper i rapportering)

Vi värdesätter också:

  • Kännedom av kulturfältet
  • Initiativförmåga
  • Bra samarbetsförmåga

Tiden och längden för praktik: 3 månader under tiden april-november 2020, enligt överenskommelse

Lön: 1600 euro/mån, möjlighet till överenskommelse med högskolan

Vi erbjuder en praktikplats i ett inspirerande, professionellt och trevligt arbetssällskap, där du har möjlighet att utveckla dina kunskaper. Vårt kontor ligger i Broholmen i Helsingfors, vid goda trafikförbindelser.

För mer information, vänligen kontakta:

Vappu Renko, vappu.renko@cupore.fi och/eller

Maria Hirvi-Ijäs, maria.hirvi-ijas@cupore.fi

Skicka din ansökan och din CV senast den 29.2.2020 kl 16.00 med e-post till adressen info@cupore.fi. Skriv som rubrik: ”Högskolepraktikant”.

Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore är en forsknings- och sakkunnigorganisation inom kulturpolitik. Forskningscentret producerar mångsidigt med forskning inom området för konst- och kulturpolitik, samt fungerar som förmedlare av information. I Cupore arbetar ca 20 personer årligen, varav största delen fungerar som forskare. Forskningscentret fungerar i Helsingfors och dess verksamhet upprätthålls av den år 2002 grundade privaträttsliga stiftelsen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr. (Den kulturpolitiska forskningsstiftelsen).

Forskare