Du som utför skapande arbete eller arbetar i produktionsbolag inom den audiovisuella branschen, svara på enkäten om avtalsvillkor inom branschen!

Nyheter   31.8.2022  

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore inbjuder du som utför skapande arbete eller arbetar i produktionsbolag inom den audiovisuella branschen att svara på enkäter om avtalsvillkor inom audiovisuella branschen.

Både dom som utför skapande arbete och produktionsbolag inom den audiovisuella branschen har riktats en egen enkät. Det tar 20–30 minuter att svara på en enkäten. Svaren kan ges på finska, svenska eller engelska. Enkäten kan besvaras fram till 30.9.2022.

Du som utför skapande arbete: Ge din åsikt om avtalsvillkoren för den audiovisuella branschen

Den tekniska utvecklingen har förändrat produktionen av audiovisuella verk och avtalsvillkor inom branschen. Centret för kulturpolitisk forskning Cupore genomför en enkät där man samlar in erfarenheter i anslutning till avtal som ingåtts inom den audiovisuella branschen.

Enkäten riktar sig till dem som utför skapande arbete och som genom sitt verk eller sin arbetsinsats har deltagit i produktionen av ett audiovisuellt verk, såsom film, video eller tv-program. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna få information om hur rättvis den nuvarande avtalspraxisen är. Utifrån resultaten kan man identifiera utvecklingsbehov i anslutning till upphovsrättssystemet.

Svaren behandlas anonymt och resultaten rapporteras så att enskilda respondenter inte kan identifieras.

Vi önskar att du svarar på adressen: https://link.webropolsurveys.com/S/C34724E860CCA28D

*

Produktionsbolag inom den audiovisuella branschen: Berätta din åsikt om digitaliseringens inverkan på upphovsrättsavtal

Digitaliseringen och de nya sätten att distribuera innehåll har ändrat produktionen av audiovisuella verk och branschens avtalsvillkor. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore genomför en enkät där man samlar in erfarenheter av digitaliseringens inverkan på upphovsrättsavtalen för produktionsfasen av filmer, videor och tv-program.

Enkäten riktar sig till produktionsbolag inom den audiovisuella branschen. Dina svar är viktiga så att vi kan få information om effektiviteten och rättvisan i nuvarande avtalspraxis för att identifiera upphovsrättsrelaterade utvecklingsbehov.

Svaren behandlas anonymt och resultaten rapporteras så att enskilda respondenter inte kan identifieras.

Vi önskar att du svarar på adressen: https://link.webropolsurveys.com/S/EFBBBB94F2F4B6C5 

*

Cupore använder enkäten för att samla in information för en undersökning som behandlar upphovsrättsfrågor inom den audiovisuella branschen samt upphovsrättssystemets betydelse som möjliggörare av skapande arbete och affärsverksamhet.

Läs mer: forskningsprojektet Upphovsrättsfrågor inom den audiovisuella branschen.

Bild: iStock

Forskare