Enkät om konstnärernas utkomst och levebröd

Nyheter   17.9.2019  

Konst- och kulturbarometern behandlar i år konstnärernas utkomst och levebröd. Data till barometern samlas in genom en enkät på nätet och den är öppen för alla konstutövare på alla konstområden.

Denna gång är syftet med barometern att granska konstnärernas utkomst ur följande synvinklar:

  • inkomstkategorier för konstnärers arbete
  • betydelsen av närings- och affärsverksamhet
  • betydelsen av upphovsrätt och stipendier
  • andra betydelsefulla inkomstkällor och skyddsnät
  • utkomstfrämjande strukturer
  • konstnärens ställning i samhället. 

Svara på enkäten: https://my.surveypal.com/barometri2019

Vi önskar svar före den 30.9.2019. Enkäten tar ca 20 minuter att besvara. Länken kan fritt distribueras vidare.

I slutet av enkäten kan du delta i utlottningen av ett presentkort värt 500 euro.

Vi behandlar svaren konfidentiellt och utan att möjlighet till identifiering.

Resultaten publiceras under våren 2020 i en nätpublikation och på ett fördjupande seminarium i april 2020.

Konst- och Kulturbarometern följer årligen med olika teman konstnärernas verksamhetsförutsättningar. Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore och Centret för konstfrämjande har sedan 2015 årligen genomfört Konst- och Kulturbarometern.  

För vidare information kontakta:

Maria Hirvi-Ijäs, specialforskare
Kulturpolitiska forskningscentret Cupore
maria.hirvi-ijas@cupore.fi
t. 050 463 5575

Kaija Rensujeff, specialsakkunnig
Centret för konstfrämjandet
kaija.rensujeff@taike.fi
t. 0295 330 721

Sakarias Sokka, specialforskare
Kulturpolitiska forskningscentret Cupore
sakarias.sokka@cupore.fi
t. 050 387 2728

Foto: Unsplash/Claudio Schwarz.

 

Forskare