EspooCult faktahäfte finns nu på svenska

Nyheter   3.6.2020  

Under åren 2018–2019 genomfördes forskningsprojektet EspooCult som granskade kulturverksamheten och kulturpolitiken i Esbo stad. Ett föremål för särskild granskning var kulturens roll i stadsutvecklingen. I faktahäftet sammanfattas forskningens centrala resultat. Faktahäftet baserar sig på en omfattande forskningsrapport: “Kaupunkikehittäminen ja kulttuuripolitiikka. EspooCult tutkimuksen tuloksia (2020).

Läs faktahäftet på Cupores webbsidor:

Maria Hirvi-Ijäs, Anna Kanerva och Minna Ruusuvirta 2020. Stadsutveckling och kulturpolitik. Cupores faktahäfte 3. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore 2020.

Läs mer om EspooCult-forskningsprojektet på Cupores webbsidor.

Forskare