Konstnärer utvecklar sitt arbete med hjälp av mobilitetsstöd

Nyheter   7.3.2019  

Konstnärer och stödgivande organisationer har olika uppfattningar om syftet med mobilitet. Rörlighet är en naturlig, men långt ifrån problemfri, del av konstnärlig verksamhet på alla konstområden.

Organisationernas motiv för sin internationella verksamhet och konstnärernas mobilitetsstöd är en ökning av arbetstillfällen och stärkande av nätverk. Konstnärerna vill å sin sida i första hand utveckla sitt eget konstnärliga arbete.

Konstnärernas önskar att mobilitetsstöden inte skall binda dem till någon viss verksamhet, plats eller tidsperiod, samt att de beviljande organisationerna skulle vara flexibla och ha en snabb behandlingsprocess. Konstnärerna uppskattar även det lokala och saknar möjligheter att få stöd för inhemsk rörlighet. En stor del av konstnärerna uppfattar att det inte finns tillgänglig eller tillräcklig information om befintliga mobilitetsstöd.

Dessa fakta baseras på Konst- och kulturbarometerenkäten från hösten 2018 som besvarades av närmare 1000 konstnärer från olika konstområden. Även stödgivande organisationer fick ge sina synpunkter på mobilitetsstöd.

Ekologiska, politiska och kulturella kommentarer går att urskilja i konstnärernas svar, i motsats till de stödgivande organisationerna. Endast få organisationer har hållbar utveckling på sin agenda.

Publikationen innehåller en sammanfattning på svenska och finns att laddas ner på Cupores hemsida:

Hirvi-Ijäs, Maria – Sokka, Sakarias – Rensujeff, Kaija – Kurlin, Ari: Taiteen ja kulttuurin barometri 2018. Taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus. Cuporen verkkojulkaisuja 51. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Forskare