Taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus

Taiteen ja kulttuurin barometri 2018

Neljännen Taiteen ja kulttuurin barometrin aiheena oli taiteen ja taiteilijoiden liikkuvuus. Barometrikyselyyn vastasivat tällä kertaa eri taiteenaloilla toimivat taiteilijat ja kaikki ikäryhmät. Tavoitteena oli selvittää taiteentekijöiden ja taiteen liikkumisen muotoja. Myös liikkuvuutta tukevilta organisaatioilta kysyttiin näkemyksiä liikkuvuudesta.

Taiteen ja kulttuurin barometri tarttuu vuosittain ajankohtaisiin teemoihin taiteen ja kulttuurin kentillä. Barometri toteutetaan Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen sekä Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteistyönä.

Yhteenveto taiteentekijöiden liikkuvuusnäkemyksistä ja -tarpeista:
  1. Liikkuvuus on monelle taiteentekijälle luonnollinen osa taiteellista toimintaa.
  2. Taiteilijoiden liikkuvuutta tuetaan monella tavalla – tarve on lisääntynyt
  3. Liikkuvuudella tavoitellaan taiteellista kehitystä, vuorovaikutusta ja toimeentuloa.
  4. Lokaalisuudella on yhä suurempi merkitys globaalisuuden rinnalla.
  5. Liikkuvuuden ongelmat ovat ekologisia, poliittisia ja kulttuurisia
Neljän barometrikyselyn perusteella taiteilijoiden näkemyksistä voidaan vetää seuraavat johtopäätökset:
  1. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitys taiteen kentällä kasvaa.
  2. Taiteen laaja saatavuus ja saavutettavuus ovat taiteilijoille tärkeitä arvoja. (Taiteen saatavuus ja saavutettavuus avaavat uusia näkymiä todellisuuteen.)
  3. Taiteilijan ammatti on kutsumuslähtöinen.
  4. Apuraha merkitsee vapautta ja perustulo takaisi toimintaedellytykset.

Taike ja Cupore järjestivät taiteen ja taiteilijoiden liikkuvuudesta keskustelutilaisuuden 14.3.2019 Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Tilaisuudessa esiteltiin Taiteen ja kulttuurin barometrin tuloksien ja kuultiin taiteilija- ja organisaatiopuheenvuoroja.

 

Neljässä barometrissa toistuneilla kysymyksillä voi nähdä yhtäläisyyksiä ja muutoksia suomalaisten taiteilijoiden arvoissa ja asenteissa. Kaikissa barometreissa esiin nousevat erityisesti yhdenvertaisuus ja toimeentulo.

Tasa-arvon koetaan taiteen kentällä toteutuvan huonosti ja lähes puolet taiteilijoista on kokenut epäasiallista kohtelua. Vastausten perusteella eriarvoisuus on ongelma, joka läpäisee kaikki taiteenalat.

Apuraha merkitsee vapautta ja perustulo takaisi toimintaedellytykset. Apurahojen muuttamista palkoiksi kannatti selvästi harvempi vastaaja (40 %) kuin ajatusta perustulosta (71 %). Taiteilijat kokevat myös euromääräisesti pienet apurahat tärkeiksi eivätkä pääsääntöisesti kannata apurahasummien kasvattamista saajien lukumäärän kustannuksella.

Maria Hirvi-Ijäs, Sakarias Sokka, Kaija Rensujeff ja Ari Kurlin 2019. Taiteen ja kulttuurin barometri 2018. Taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus. Cuporen verkkojulkaisuja 51. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus. 

ISBN: 978-952-7200-37-7; ISSN: 1796-9263.

Lisää » Vähemmän »
Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »

Kaija Rensujeff

Tutkijaprofiili »

Ari Kurlin Niiniaho
Ari Kurlin Niiniaho Tutkija, HM

Tutkijaprofiili »